Poza schematem / Think outside the box

treść strony

Laureaci konkursu European Language Label 2017–2020

autor / redaktor

rok wydania

2020

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

130

Pozostałe informacje

wydawca

Wydawnictwo FRSE

język

polski

ISBN / ISSN

978-83-66515-00-0

Certyfikat European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych – ELL) to prestiżowe wyróżnienie przyznawane w ramach konkursu projektom instytucjonalnym we wszystkich krajach uczestniczących w programie Erasmus+. Nagradzani są koordynatorzy projektów językowych realizowanych w różnego rodzaju instytucjach edukacyjnych – na uczelniach, w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych i podmiotach wspierających edukację językową dzieci, młodzieży i dorosłych. W latach 2017–2020 polskie jury nagrodziło przedstawione w tej publikacji 22 projekty, których tematyka dotyczyła m.in. wsparcia nauczycieli w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzięki warsztatom językowym, odkrywania zasad funkcjonowania rynków pracy, nauki programowania, wykorzystania gier miejskich w edukacji, nauki w instytucjach kultury i językowych teatrów szkolnych.

Cytowanie: Grymuza, E. (red.) (2020). Poza schematem. Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Czytaj pozostałe z tej serii