Kluczowe dane o nauczaniu języków w szkołach w Europie – 2023

treść strony

seria wydawnicza

rok wydania

2024

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

176

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Wydawnictwo FRSE

język

POLSKI

ISBN / ISSN

978-83-67587-24-2

Różnorodność językowa jest częścią DNA Europy. Mozaika języków europejskich obejmuje nie tylko oficjalne języki państwowe poszczególnych krajów, ale także języki regionalne lub mniejszościowe, którymi od wieków mówi się na terytorium Europy, nie wspominając o językach przywiezionych przez migrantów. Wspieranie różnorodności językowej i promowanie nauki języków jest stałą linią polityki Unii Europejskiej.

Celem piątego z serii wydania raportu sieci Eurydice Key Data on Teaching Languages at School in Europe 2023 Edition (Kluczowe dane o nauczaniu języków w szkołach w Europie 2023) jest prześledzenie zmian w polityce w zakresie nauczania i uczenia się języków (obcych) w szkołach w Europie.

Raport zawiera 51 wskaźników obejmujących szeroki zakres tematów istotnych dla polityki językowej na poziomie UE i krajowym. Dane jakościowe sieci Eurydice są uzupełnione danymi statystycznymi z Eurostatu oraz danymi z dwóch międzynarodowych badań przeprowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD): programu międzynarodowej oceny uczniów (PISA) z 2018 r. oraz międzynarodowego badania dotyczącego nauczania i uczenia się (TALIS) z 2018 r.

Cytowanie: European Commission/EACEA/Eurydice, 2023. Key data on teaching languages at school in Europe – 2023 edition, Eurydice report (Kluczowe dane o nauczaniu języków w szkołach w Europie – 2023. Raport Eurydice). Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Czytaj pozostałe z tej serii