Digital competence at school. Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe - 2023

treść strony

Kompetencje cyfrowe w szkole. Wskaźniki strukturalne służące monitorowaniu edukacji i szkoleń w Europie - 2023

seria wydawnicza

rok wydania

2023

miejsce wydania

Luxembourg

liczba stron

28

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Wydawnictwo FRSE

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9488-550-0

Raport prezentuje wskaźniki ilustrujące przyjęte przez kraje podejścia do nauczania kompetencji cyfrowych w szkole, w tym m.in. etap edukacyjny od którego są nauczane. Analizowane są także sposoby oceniania kompetencji uczniów w tej dziedzinie, przygotowanie nauczycieli oraz ekosystemy edukacji cyfrowej tworzone w szkołach.

Cytowanie: European Commission / EACEA / Eurydice, 2023. Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe – 2023: Digital competence at school. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Czytaj pozostałe z tej serii