Learning for sustainability in Europe: Building competences and supporting teachers and schools

treść strony

seria wydawnicza

rok wydania

2024

miejsce wydania

Luxembourg:

liczba stron

102

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9488-578-4

Raport prezentuje, w jaki sposób uczenie się na rzecz transformacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju jest realizowane w europejskich szkołach.  W przeprowadzonej na potrzeby raportu analizie podstaw programowych/ programów nauczania, sprawdzono które z kompetencji zdefiniowanych na podstawie Europejskich ram kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju GreenComp, są rozwijane w szkołach – w jakiej formie i w ramach jakich przedmiotów (Rozdział 1).  Przeanalizowano również rolę nauczycieli i kadry kierowniczej szkół w uczeniu na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym ich przygotowanie do tego zadania w procesie kształcenia oraz możliwości podjęcia rozwoju zawodowego i otrzymania rożnego rodzaju wsparcia w tym obszarze w trakcie kariery zawodowej (Rozdział 2). W raporcie omówiono również m.in. przykłady działań na rzecz zrównoważonego rozwoju angażujące całą społeczność szkolną, zapytano o wsparcie finansowe dla realizacji zadań w obszarze zrównoważonego rozwoju i monitorowanie działań ekologicznych przez kraje (Rozdział 3).

Cytowanie: European Commission / EACEA / Eurydice, 2024. Learning for sustainability in Europe: Building competences and supporting teachers and schools. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union

Czytaj pozostałe z tej serii