Higher education. Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe - 2023

treść strony

Szkolnictwo wyższe. Wskaźniki strukturalne służące monitorowaniu edukacji szkoleń w Europie – 2023

seria wydawnicza

rok wydania

2023

miejsce wydania

Luxembourg

liczba stron

18

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9488-557-9

Raport przedstawia wskaźniki dla szkolnictwa wyższego w obszarze zapewniania równości płci, przyjęć na studia i uczenia się przez całe życie. Z raportu wynika, że działania podejmowane w celu usprawnienia systemów rekrutacji kandydatów na studia są podejmowane o wiele częściej niż działania na rzecz równouprawnienia płci.

Cytowanie: European Commission / EACEA / Eurydice, 2023. Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe – 2023: Higher education. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Czytaj pozostałe z tej serii