Early leaving from education and training. Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe - 2023

treść strony

Przedwczesne kończenie nauki. Wskaźniki strukturalne służące monitorowaniu edukacji i szkoleń w Europie – 2023

seria wydawnicza

rok wydania

2023

miejsce wydania

Luxembourg

liczba stron

34

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9488-551-7

Raport zawiera wskaźniki przedstawiające działania stosowane w celu zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki (ELET), opracowane przez krajowe władze oświatowe w sześciu kluczowych obszarach: systemy wczesnego ostrzegania w celu zapobiegania ELET; zapobieganie zastraszaniu i przemocy w szkołach; kształcenie i doskonalenie nauczycieli; ukierunkowane wsparcie dla uczniów zagrożonych ELET; multidyscyplinarne zespoły wsparcia w szkołach i w środowisku lokalnym; oraz poradnictwo edukacyjne i zawodowe.

Cytowanie: European Commission / EACEA / Eurydice, 2023. Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe – 2023: Early leaving from education and training. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Czytaj pozostałe z tej serii