Teachers' and school heads' salaries and allowances in Europe 2021/2022

treść strony

Zarobki nauczycieli i dyrektorów szkół w Europie – 2021/22

seria wydawnicza

rok wydania

2023

miejsce wydania

Luxembourg

liczba stron

38

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union, 2023

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9488-155-7

Wynagrodzenie nauczycieli i ich perspektywy zawodowe są nieodłącznym elementem polityki mającej na celu przyciągnięcie najlepiej wykwalifikowanych absolwentów i utrzymanie najlepszych nauczycieli w zawodzie. Raport przedstawia strukturę i różnice w zarobkach nauczycieli i dyrektorów szkół oraz wypłacanych im dodatków w krajach należących do sieci Eurydice. Zawiera informacje na temat ustawowych i faktycznych wynagrodzeń i obejmuje szkolnictwo od przedszkolnego do średniego ogólnokształcącego. Dane wykorzystane w raporcie porównawczym są dostępne w formacie otwartych danych. Raportowi towarzyszą fisze krajowe prezentujące dane dotyczące wynagrodzeń i dodatków nauczycieli i dyrektorów szkół, odrębnie dla każdego systemu edukacji (plik xls).

Dane zostały zebrane wspólnie przez sieci Eurydice i OECD/NESLI.

Cytowanie: European Commission/EACEA/Eurydice, 2023. Teachers' and School Heads' Salaries and Allowances in Europe – 2012/22. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Czytaj pozostałe z tej serii