Validation of non-formal and informal learning in higher education in Europe

treść strony

Zatwierdzanie efektów edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się w szkolnictwie wyższym w Europie

seria wydawnicza

rok wydania

2024

miejsce wydania

Luxembourg

liczba stron

36

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9488-604-0

Raport przedstawia wynik analizy tego, w jaki sposób są uznawane i potwierdzane efekty uczenia się pozaformalnego i nieformalnego w systemach szkolnictwa wyższego poszczególnych krajów.

Na podstawie definicji potwierdzania umiejętności zdobytych w wyniku pozaformalnego i nieformalnego kształcenia nakreślonej w dokumentach strategicznych UE i wspólnych celów wyznaczonych w ramach procesu bolońskiego, raport przedstawia ten proces jako (1) alternatywną ścieżkę dostępu do edukacji lub (2) sposób na wypełnienie części wymogów koniecznych do uzyskania wykształcenia wyższego. Ponadto w raporcie przeanalizowano (3) rodzaje działań edukacyjnych, które mogą podlegać procesowi potwierdzania oraz (4) mechanizmy zapewniania jakości leżące u podstaw praktyki w tym obszarze. Raport obejmuje 37 systemów edukacji należących do sieci Eurydice i prezentuje dane jakościowe za rok akademicki 2023/2024.

Cytowanie: European Commission / EACEA / Eurydice, 2024. Validation of non-formal and informal learning in higher education in Europe. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Czytaj pozostałe z tej serii