Nauczanie informatyki w szkołach w Europie

treść strony

seria wydawnicza

rok wydania

2024

miejsce wydania

Warszawa

liczba stron

122

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Wydawnictwo FRSE

język

POLSKI

ISBN / ISSN

978-83-67587-23-5

W ciągu ostatnich kilku dekad szybka digitalizacja naszego codziennego życia sprawiła, że umiejętności cyfrowe znalazły się na pierwszym planie polityki edukacyjnej. Kryzys COVID-19 jeszcze bardziej uwydatnił potrzebę działań w tej dziedzinie i stał się punktem zwrotnym dla edukacji cyfrowej.

Raport Informatics education at school in Europe zawiera analizę porównawczą kształcenia informatycznego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w 37 europejskich krajach w roku szkolnym 2020/2021.

Informatyka jest wciąż stosunkowo nową dyscypliną w edukacji szkolnej i zarówno nazwy związanych z nią przedmiotów szkolnych, jak i ich zakres tematyczny są różne w poszczególnych europejskich krajach. W niniejszym raporcie przeanalizowano przede wszystkim, czy i na jakim etapie kształcenia w szkołach, informatyka jest nauczana - jako osobny przedmiot lub zintegrowany z innymi przedmiotami - oraz jakie efekty kształcenia są uwzględniane w programach związanych z nią przedmiotów. W raporcie przedstawiono również kwalifikacje wymagane od nauczycieli uczących informatyki, typowe ścieżki przygotowania do zawodu, a także możliwości szkolenia i inne środki wsparcia dostępne dla nauczycieli. 

Tłumaczenie publikacji Informatics education at school in Europe

Cytowanie: European Commission/EACEA/Eurydice, 2022. Informatics education at school in Europe. Eurydice report. (Nauczanie informatyki w szkołach w Europie. Raport Eurydice). Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej.

Czytaj pozostałe z tej serii