The teaching profession. Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe - 2023

treść strony

Zawód nauczyciela. Wskaźniki strukturalne służące monitorowaniu edukacji i szkoleń w Europie – 2023

seria wydawnicza

rok wydania

2023

miejsce wydania

Luxembourg

liczba stron

20

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9488-553-1

W opracowaniu przeanalizowano, w jaki sposób systemy edukacji radzą sobie z rosnącym problemem niedoboru nauczycieli – ogólnie oraz w odniesieniu do niektórych przedmiotów – w różnego rodzaju szkołach. Autorzy raportu analizują również możliwość realizacji w poszczególnych krajach alternatywnych ścieżek dostępu do zawodu nauczyciela, które mogą  być sposobem na zapewnianie wykwalifikowanych kadr dla szkół. Badają także w jaki sposób ocenianie pracy nauczycieli jest wykorzystywane do wspierania  rozwoju ich kariery zawodowej, oraz w jaki sposób wpływa ono na poziom wynagrodzeń.

Cytowanie: European Commission / EACEA / Eurydice, 2023. Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe – 2023: The teaching profession. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Czytaj pozostałe z tej serii