The organisation of the academic year in Europe – 2023/2024

treść strony

Europejski kalendarz akademicki 2023/2024

seria wydawnicza

rok wydania

2023

miejsce wydania

Luxembourg

liczba stron

70

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9488-539-5

Opracowanie Eurydice dotyczące organizacji roku akademickiego 2023/2024 informuje o dacie rozpoczęcia roku akademickiego, terminach i czasie trwania semestrów lub trymestrów, sesji  egzaminacyjnych oraz przerw w zajęciach dydaktycznych w 37 krajach.  Zasygnalizowane są także różnice między  programami akademickimi i nieakademickimi, jeśli takie występują w danym kraju.

Cytowanie: European Commission / EACEA / Eurydice, 2023. The Organisation of the Academic Year in Europe – 2023/2024. Eurydice Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Czytaj pozostałe z tej serii