Equity in school and higher education. Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe - 2023

treść strony

Zapewnianie równych szans w edukacji. Wskaźniki strukturalne służące monitorowaniu edukacji i szkoleń w Europie – 2023

seria wydawnicza

rok wydania

2023

miejsce wydania

Luxembourg

liczba stron

28

programy

Pozostałe informacje

wydawca

Publications Office of the European Union

język

ANGIELSKI

ISBN / ISSN

978-92-9488-555-5

Raport przedstawia wyniki analiz w obszarze zapewniania równości w edukacji szkolnej i szkolnictwie wyższym. Opracowanie bazuje na dwóch poprzednich raportach Eurydice dotyczących wyrównywania szans w edukacji – w obszarze edukacji szkolnej (z roku 2020) oraz szkolnictwa wyższego (z roku 2022).

Opracowanie prezentuje różnego rodzaju środki stosowane na szczeblu centralnym mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w postaci 11 prostych wskaźników i 4 wskaźników złożonych (w formie tablicy wyników). Dotyczą one kluczowych działań tj. m.in. wsparcia finansowego i rzeczowego oferowanego w obu obszarach edukacji.

Cytowanie: European Commission / EACEA / Eurydice, 2023. Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe – 2023: Equity in school and higher education. Eurydice report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

Czytaj pozostałe z tej serii