Kontakt


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa

tel. +48 22 463 10 00
e-mail: kontakt@frse.org.pl

ZARZĄD

dr Paweł Poszytek
DYREKTOR GENERALNY
DYREKTOR NARODOWEJ AGENCJI PROGRAMU ERASMUS+

Aleksandra Ścibich-Kopiec
ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO
DYREKTOR PROGRAMU ERASMUS+

SEKRETARIAT

Magdalena Śliwa
tel. 22 46 31 097
e-mail: msliwa@frse.org.pl

Anna Salamończyk-Mochel
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR PROGRAMU ERASMUS+

Andrzej Wyczawski
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR PROGRAMU ERASMUS+

SEKRETARIAT

Paulina Machera
tel. 22 46 31 096
e-mail: pmachera@frse.org.pl

BIURO ZARZĄDU

Wioleta Lewandowska
tel. 22 46 31 106
e-mail: wlewandowska@frse.org.pl

SZCZEGÓŁOWY KONTAKT

 • Pion finansowy
  • Zespół Controllingu Wewnętrznego
  • Księgowość
   • Rozliczenia Finansowe Projektów Partnerskich
   • Rozliczenia Finansowe Projektów Mobilnościowych
  • Obsługa Informatyczna Programów Finansowych
 • Pion Upowszechniania i Komunikacji
  • Zespół Promocji i Komunikacji
   • Komunikacja Zewnętrzna i Wewnętrzna
   • Obsługa Wydarzeń
  • Zespół Upowszechniania Rezultatów i Narzędzi Wspierających
   • Upowszechnianie
   • Krajowe Biuro Eurodesk Polska
   • Zespół Ekspertów ECVET Polska
   • EPALE
   • Krajowe Centrum Europass
   • European Language Label
   • Współpraca międzyagencyjna i szkolenia
 • Pion Programów Zewnętrznych
  • Zespół Programów Bilateralnych wraz z Programem SALTO
  • Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER)
 • Pion Edukacja Szkolna i Młodzież
  • Zespół Mobilności: Edukacja Szkolna i Młodzież
  • Zespół Partnerstw Strategicznych: Edukacja Szkolna i Młodzież
  • Rozwój Polityki Młodzieżowej
  • Program eTwinning
 • Pion Szkolnictwo Wyższe
  • Zespół Mobilności Szkolnictwa Wyższego
  • Zespół Partnerstw Strategicznych i Programów Stypendialnych
 • Pion Analityczno-Badawczy i Wydawnictwo
  • Zespół Analityczno-Badawczy
   • Badania i Analizy
   • Merytoryczna Organizacja Wydarzeń
   • Polskie Biuro Eurydice
  • Wydawnictwo
   • Redakcja czasopisma „Języki Obce w Szkole”

ODWIEDŹ NAS