treść strony
 • Erasmus+

 • Szkolnictwo wyższe
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Budowanie potencjału w szkolnictwie wyższym

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  (Część) 1 lub 2: wniosek może złożyć każda instytucja szkolnictwa wyższego, stowarzyszenie bądź organizacja działająca na rzecz szkolnictwa wyższego ustanowione w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z programem lub uprawnionym państwie trzecim niestowarzyszonym z programem. 
  Organizacja składa wniosek w imieniu wszystkich podmiotów zaangażowanych w dany projekt. 
  Dodatkowo w ramach aspektu 3 wnioskować mogą prawnie uznane krajowe lub międzynarodowe organizacje rektorów, nauczycieli lub studentów ustanowione w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z programem lub uprawnionym państwie trzecim niestowarzyszonym z programem. 
  W roku 2023 została otwarta w ramach tej części specjalna opcja mająca na celu wzmocnienia potencjału Ukrainy do nauczania cyfrowego. 
  Wniosek składany jest do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury za pośrednictwem Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  • Zmodernizowane uczelnie, które nie tylko przekazują wiedzę, ale także pracują na rzecz rozwoju ekonomiczno-społecznego poprzez przenoszenie wyników nauczania i badań do społeczności/kraju.
  • Lepszy dostęp do szkolnictwa wyższego i jego lepsza jakość, w szczególności dla osób o mniejszych szansach i w najbiedniejszych krajach w poszczególnych regionach.
  • Zarządzanie w celu efektywnego i skutecznego kształtowania i wdrażania polityki w sektorze szkolnictwa wyższego.
  • Integracja regionalna i ustanowienie porównywalnych narzędzi uznawania i zapewniania jakości wspierających współpracę akademicką, mobilność studentów, pracowników i naukowców.
  • Silniejsze powiązania i współpraca z sektorem prywatnym wspierające innowacje i przedsiębiorczość.
  • Zbliżenie świata akademickiego i rynku pracy, zwiększanie zdolności do zatrudniania absolwentów.
  • Lepsza inicjatywność i przedsiębiorczość studentów.
  • Zwiększenie kompetencji cyfrowych studentów i kadry.
  • Większy potencjał i profesjonalizm do pracy na szczeblu międzynarodowym: lepsze kompetencje w zakresie zarządzania i strategie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego.
  • Lepsza jakość przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontynuacji projektów międzynarodowych.
 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Projekty Budowania potencjału w szkolnictwie wyższym mogą być realizowane jako:

  • projekty krajowe, tj. projekty obejmujące instytucje jedynie z jednego kraju trzeciego niestowarzyszonego z programem Erasmus+;
  • projekty wielonarodowe w obrębie jednego regionu;
  • projekty wielonarodowe obejmujące więcej niż jeden region, w których uczestniczy przynajmniej jeden kraj z każdego kwalifikowalnego regionu.
 • Czas trwania wyjazdu

  Nie dotyczy

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Każda uczestnicząca organizacja musi być ustanowiona w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z programem lub uprawnionym państwie trzecim niestowarzyszonym z programem.
  Uprawnionymi państwami trzecimi niestowarzyszonymi z programem są kraje z regionów: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11.  
  Liczba instytucji uczestniczących w projekcie zależy od części, w ramach której składany jest wniosek. 
  Organizacje z Białorusi i Rosji nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Dofinansowanie stanowi ryczałt, którego wartość zależy od typu działania:
  Część 1: 200 000 euro – 400 000 euro.
  Część 2: 400 000 euro – 800 000 euro. 
  Część 3: 800 000 euro – 1 000 000 euro.

 • Czas trwania
  całego projektu

  Okres realizacji projektu uzależniony jest od typu projektu: 
  Część 1 i 2: 24 lub 36 miesięcy. 
  Część 3: 36 lub 48 miesięcy.

Nabór 2024 zakończony

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna