treść strony
 • Erasmus+

 • Szkolnictwo wyższe
  Działania Jean Monnet

wróc do poprzedniej strony

Wtorek, 14 LUT 2023

Działania Jean Monnet – debata nt. polityk

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wnioskodawcą może być każda instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona w państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym z programem lub państwie trzecim niestowarzyszonym z programem.
  Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z programem muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).
  Organizacje z Białorusi nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.
  Wniosek składany jest do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury za pośrednictwem Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  • Możliwość dyskusji, wymiany doświadczeń pomiędzy partnerami na temat wyników/rezultatów prowadzonych badań, treści kursów, wypracowanych produktów.
  • Regularne opinie/odpowiedzi dotyczące najbardziej zaawansowanych i innowacyjnych praktyk stosowanych w danej dziedzinie, wspierające debatę i stanowiące jej wartość dodaną.
 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Co roku do dofinasowania wybrane zostaną po jednej sieci tematycznej:

  • dotyczącej spraw wewnętrznych Unii Europejskiej;
  • poświęconej polityce zagranicznej.

  Każda z sieci odpowiadała będzie na konkretny temat:

  • sprawy wewnętrzne UE – „Przyszłość Europy”;
  • polityka zagraniczna – „Europa w świecie”.
 • Czas trwania wyjazdu

  Nie dotyczy

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  W skład sieci poświęconych sprawom wewnętrznym UE wchodzi minimum 12 instytucji szkolnictwa wyższego z 7 różnych państw członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich stowarzyszonych z programem. 
  W skład sieci poświęconej polityce zagranicznej wchodzi minimum 12 instytucji szkolnictwa wyższego, w tym co najmniej 6 uczestników z krajów trzecich niestowarzyszonych z programem Erasmus+ i finansowanych za pośrednictwem instrumentów zewnętrznych UE.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Dofinansowanie stanowi ryczałt, stanowiący do 80% szacowanego  budżetu, którego maksymalna wartość zależy od typu sieci:

  • sieci poświęcone kwestiom wewnętrznym UE  – do 1 000 000 euro;
  • sieci poświęcone kwestiom polityki zagranicznej – do 1 200 000 euro.
 • Czas trwania
  całego projektu

  3 lata

Wniosek do:

14.02.2023

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna