treść strony
 • Erasmus+

 • Szkolnictwo wyższe
  Działania Jean Monnet

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Działania Jean Monnet – nauczanie i badania

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wniosek składa instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona w państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym z programem lub państwem trzecim niestowarzyszonym z programem.
  Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w państwach członkowskich UE i państwach trzecich stowarzyszonych z programem muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).
  Organizacje z Białorusi nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.
  Wniosek składany jest do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury za pośrednictwem Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  • Większa liczba kursów i przedmiotów dotyczących Unii Europejskiej w ofercie szkół wyższych oraz wzmocniony ich potencjał badawczy w zakresie szeroko pojętych studiów europejskich i integracji europejskiej.
  • Źródło zaawansowanej wiedzy specjalistycznej na temat Unii Europejskiej oraz nowoczesnych badań w zakresie studiów europejskich i integracji europejskiej.
  • Wzmocnienie demokracji i poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej.
  • Większe zainteresowanie poszerzaniem wiedzy na temat poszczególnych polityk Unii Europejskiej, bardziej aktywne uczestnictwo w krajowym i wspólnotowym życiu społecznym.
 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Działania „Jean Monnet” są realizowane jako:

  Moduły – krótkie moduły edukacyjne w zakresie studiów nad Unią Europejska. Moduły mogą mieć charakter interdyscyplinarny lub koncentrować się na jednej dziedzinie studiów nad UE.

  Katedry – grant dla indywidualnych profesorów specjalizujących się w studiach nad UE, finansujący 90 godzin dydaktycznych kształcenia na rok akademicki. Katedrę „Jean Monnet” obejmuje tylko jeden profesor uniwersytecki, który prowadzi co najmniej 90 godzin dydaktycznych w roku akademickim.

  Centra doskonałości – miejsce skupiające wysoko wykwalifikowanych ekspertów z obszaru studiów nad UE, upowszechniających swoją wiedzę w społeczeństwie. Centra doskonałości „Jean Monnet” odgrywają ważną rolę w docieraniu do studentów kierunków studiów zwykle niezwiązanych z zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej oraz do decydentów, urzędników, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także do szeroko pojętego ogółu społeczeństwa.

 • Czas trwania wyjazdu

  nie dotyczy

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  W działaniu bierze udział jedna instytucja szkolnictwa wyższego ustanowiona w państwie członkowskim UE, państwie trzecim stowarzyszonym z programem lub państwem trzecim niestowarzyszonym z programem.
  Instytucje szkolnictwa wyższego ustanowione w państwie członkowskim UE i państwie trzecim stowarzyszonym z programem muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).
  Organizacje z Białorusi nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Dofinansowanie stanowi ryczałt, którego wartość zależy od typu działania:

  • Moduły „Jean Monnet”: do 30 000 EUR;
  • Katedry „Jean Monnet”: do 50 000 EUR;
  • Centra doskonałości „Jean Monnet”: do 100 000 EUR.
 • Czas trwania
  całego projektu

  3 lata

Nabór 2024 zakończony

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna