treść strony
 • Erasmus+

 • Sport
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Międzynarodowe partnerstwa w dziedzinie sportu

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Program Erasmus+ Sport jest częścią Akcji 2, ma jednak charakter centralny: wnioski o granty składa się bezpośrednio do Agencji Wykonawczej w Brukseli (EACEA).

  Wnioski może składać każda publiczna lub prywatna instytucja lub organizacja działająca w dziedzinie sportu powszechnego, aktywności fizycznej, edukacji przez sport i zdrowego stylu życia, kluby i związki sportowe, stowarzyszenia, fundacje, spółki, jednostki miejskie i in.

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Projekty partnerskie w sektorze sportu w programie Erasmus+ umożliwiają międzynarodową współpracę, rozwój i wymianę wiedzy oraz doświadczeń, testowanie nowych rozwiązań, metod, a także organizację niekomercyjnych imprez sportowych.

  Zgłaszane projekty muszą, w zależności od kategorii, odpowiadać na horyzontalne priorytety programu Erasmus+ lub cztery priorytety dziedziny Sportu:

  1. Zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej: działania związane z Europejskim Tygodniem Sportu, promocją tradycyjnych sportów i gier oraz integracją międzypokoleniową w sporcie.
  2. Promowanie uczciwości i wartości w sporcie: zwalczanie dopingu, korupcji, ustawiania rozgrywek, a także poprawa zarządzania w sporcie.
  3. Promowanie edukacji w sporcie i poprzez sport: wspieranie karier dwutorowych sportowców, rozwój umiejętności, coachingu, podnoszenie kwalifikacji personelu, wykorzystanie narzędzi mobilnych.
  4. Zwalczanie przemocy, rasizmu, dyskryminacji, nietolerancji i radykalizacji w sporcie i promowanie równości w sporcie.
 • Forma
  czyli jak to przebiega

  O dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ Sport można starać się w ramach trzech głównych kategorii:

  •  Partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie sportu;
  •  Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu;
  •  Niekomercyjne imprezy sportowe: dwa rodzaje międzynarodowych wydarzeń – o zasięgu europejskim (European-wide events) oraz lokalnym (European local events).

  Dodatkową możliwością uzyskania dofinansowania w sektorze sportu Erasmus+ są projekty Budowania potencjału, a także Projekty pilotażowe oraz Działania przygotowawcze.

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Projekty w programie Erasmus+ sport powinny być realizowane głównie przez kadrę organizacji lub instytucji koordynującej projekt oraz zagranicznych partnerów projektów, ekspertów, praktyków, wolontariuszy.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  We wszystkich typach projektów w dziedzinie Sportu zasady finansowania opierają się na różnych kategoriach kwot ryczałtowych. Kategorię i działanie wybiera wnioskodawca, w zależności od zakresu planowanych działań i/lub liczby partnerów. Kwoty dofinansowania wahają się w przedziale od 30 do 450 tys. euro, a minimalna liczba partnerów – od 2 do 10. Odmienne zasady finansowania obowiązują w projektach Budowania potencjału, Projektach pilotażowych oraz Działaniach przygotowawczych.

Nabór 2024 zakończony

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna sektora