treść strony
 • Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Organizuj wyjazdy z młodzieżą z Litwy

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Osoby prawne posiadające doświadczenie w dziedzinie pracy z młodzieżą, zarejestrowane zgodnie z prawem Polski lub Litwy (m.in. organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne oraz samorządy terytorialne). Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Wspólny wyjazd dwóch międzynarodowych grup młodzieży, w celu wymiany wiedzy, umiejętności itp., zakładający promowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego, wzmacnianie dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się młodzieży polskiej i litewskiej; promowanie współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, w tym społecznej oraz krzewienie wiedzy o wspólnej historii obu państw

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Projekty można realizować w ramach dwóch formatów:

  • format 1.: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej
  • format 2.: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne, w tym publikacje

  Wiek uczestników:

  • format 1.: 13-30 lat, wyjątkiem mogą być liderzy i opiekunowie
  • format 2.:13-30 lat, udział biorą dodatkowopracownicy młodzieżowi powyżej 30 roku życia

  Liczba uczestników:

  • format 1.: od 10 do 24, w tym nie więcej niż 4 opiekunów (liczba oznacza sumę uczestników obu krajów)
  • format 2.: nie mniej niż 10 osób, z wyłączeniem opiekunów (liczba oznacza sumę uczestników obu krajów)
 • Czas trwania wyjazdu

  Od 4 do 7 dni (z wyłączeniem dni podróży)

Wymagania i formalności:

 • Wkład własny

  Nie jest wymagany
 • Warunek uczestnictwa

  Młodzież i osoby pracujące z młodzieżą (uczestnicy projektów oraz ich opiekunowie)

  Priorytetowo oceniane są projekty z udziałem młodych osób z mniejszymi szansami

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Program zapewnia m.in. pokrycie kosztów podróży, kosztów wyżywienia i zakwaterowania, kosztów działań, kosztówprzygotowania projektu dla instytucji prowadzących. Instytucje otrzymują dofinansowanie do 100% kosztów projektu, jednak suma musi zawierać się pomiędzy 1500-15000 Euro na projekt (w tym koszty wizyty przygotowawczej)

 • Czas trwania
  całego projektu

  Od 01.04.2021 do 31.10.2021