Złóż wniosek – chętnie Cię wesprzemy!

treść strony
 • Erasmus+

 • Edukacja dorosłych Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

wróc do poprzedniej strony

Środa, 3 LIS 2021

Rozwiń metody pracy z dorosłymi

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wniosek składają organizacje działające w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, np. fundacje, stowarzyszenia, szkoły ogólnokształcące dla dorosłych, uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety ludowe, instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje publiczne, zakłady penitencjarne, prywatne firmy szkoleniowe

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Dzięki współpracy międzynarodowej w zakresie niezawodowej edukacji dorosłych organizacje mogą wymieniać się doświadczeniami, rozwijać ofertę edukacyjną dla osób dorosłych, poprawiać kompetencje swojej kadry i pracować nad nowymi rozwiązaniami

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Przewidziane typy projektów w Akcji 2. sektora:

  • Partnerstwa współpracy – wspólne przedsięwzięcie organizacji działających na większą skalę, w celu wzmocnienia jakości realizowanych działań, tworzenia sieci współpracy, rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz ich upowszechniania
  • Projekty na małą skalę – współpraca i wymiana doświadczeń organizacji działających na mniejszą skalę, często nowych w programie, mniej doświadczonych, działających na rzecz lokalnych społeczności, np. na rzecz osób z mniejszymi możliwościami i wymagających wsparcia edukacyjnego

  Działania w projekcie mogą obejmować m.in. spotkania i szkolenia międzynarodowe dla kadry i słuchaczy organizacji partnerskich, działania lokalne dla dorosłych słuchaczy, opracowywanie i upowszechnianie rezultatów projektu.

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  O dofinansowanie w sektorze mogą ubiegać się organizacje działające wobszarze formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych o charakterze niezawodowym. Skład partnerstw:

  • min. trzy organizacje z trzech różnych krajów programu (Partnerstwa współpracy)
  • min. dwie organizacje z dwóch różnych krajów programu (Projekty na małą skalę)
 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Program E+ zapewnia pokrycie kosztów podróży, wsparcie indywidualne dla uczestników (tzw. kieszonkowe), wsparcie organizacyjne dla instytucji wnioskującej (w tym możliwość wypłacenia wynagrodzenia dla koordynatora projektu).

  Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie stawek ryczałtowych w ramach kategorii budżetowych dedykowanych poszczególnym działaniom. Dofinansowanie przyznawane jest w postaci jednego ryczałtu bez względu na czas trwania i liczbę partnerów.

 • Czas trwania
  całego projektu

  • od 12 do 36 miesięcy (Partnerstwa współpracy)
  • od 6 do 24 miesięcy (Projekty na małą skalę)