Złóż wniosek – chętnie Cię wesprzemy!

treść strony
 • Erasmus+

 • Edukacja dorosłych
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

wróc do poprzedniej strony

Wtorek, 1 PAŹ 2024

Rozwiń metody pracy z dorosłymi

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wniosek składają organizacje działające w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych, np. fundacje, stowarzyszenia, szkoły ogólnokształcące dla dorosłych, uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety ludowe, instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje publiczne, zakłady penitencjarne, prywatne firmy szkoleniowe.

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Dzięki współpracy międzynarodowej w zakresie niezawodowej edukacji dorosłych organizacje mogą wymieniać się doświadczeniami, rozwijać ofertę edukacyjną dla osób dorosłych, poprawiać kompetencje swojej kadry i pracować nad nowymi rozwiązaniami

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Przewidziane typy projektów w Akcji 2 sektora:

  • Partnerstwa współpracy – wspólne przedsięwzięcie organizacji działających na większą skalę w celu wzmocnienia jakości realizowanych działań, tworzenia sieci współpracy, rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz ich upowszechniania (nabór 2024 zakończony);
  • Partnerstwa na małą skalę – współpraca i wymiana doświadczeń organizacji działających na mniejszą skalę, często nowych w programie, mniej doświadczonych, działających na rzecz lokalnych społeczności, np. na rzecz osób z mniejszymi możliwościami i wymagających wsparcia edukacyjnego (nabór w rundzie II do 1 października 2024 r., godz. 12:00).

  Działania w projekcie mogą obejmować m.in. spotkania i szkolenia międzynarodowe dla kadry i słuchaczy organizacji partnerskich, działania lokalne dla dorosłych słuchaczy, opracowywanie i upowszechnianie rezultatów projektu.

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  O dofinansowanie w sektorze mogą ubiegać się organizacje działające w obszarze formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych o charakterze niezawodowym. Skład partnerstw:

  • min. trzy organizacje z trzech różnych krajów programu (Partnerstwa współpracy);
  • min. dwie organizacje z dwóch różnych krajów programu (Partnerstwa na małą skalę).
 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Dofinansowanie może zostać przeznaczone na opisane we wniosku działania projektowe. Mogą to być np. spotkania i szkolenia międzynarodowe dla kadry i słuchaczy organizacji partnerskich, działania lokalne dla dorosłych słuchaczy, opracowywanie i upowszechnianie rezultatów projektu, a także zarządzanie projektem.

  Nie ma określnych kategorii budżetowych. Dofinansowanie przyznawane jest w postaci jednego ryczałtu (do wyboru na etapie pisania wniosku) bez względu na czas trwania i liczbę partnerów.

 • Czas trwania
  całego projektu

  • od 12 do 36 miesięcy (Partnerstwa współpracy);
  • od 6 do 24 miesięcy (Partnerstwa na małą skalę).

Termin składania wniosków – Partnerstwa na małą skalę:

1 października 2024 r., godz. 12:00

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna sektora