treść strony
 • Erasmus+

 • Szkolnictwo wyższe
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wniosek może złożyć każdy podmiot prawnie ustanowiony w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z programem.
  Organizacja składa wniosek w imieniu wszystkich podmiotów zaangażowanych w dany projekt.
  Wniosek składany jest do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury za pośrednictwem Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Instytucje szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego lepiej przygotowane do wypracowywania i wdrażania innowacji, bardziej sprzyjające włączeniu społecznemu oraz rozwojowi gospodarczemu.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Konsorcjum obejmuje podmioty z co najmniej 4 państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem oraz co najmniej ośmiu partnerów pełnoprawnych.

 • Czas trwania wyjazdu

  Nie dotyczy

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  W projekcie mogą uczestniczyć organizacje ustanowione w państwie członkowskim UE lub państwie trzecim stowarzyszonym z programem lub państwie trzecim niestowarzyszonym z programem.
  W skład partnerstwa wchodzą co najmniej 3 podmioty rynku pracy (przedsiębiorstwa lub spółki lub pośredniczące organizacje reprezentujące takie jak izby, związki zawodowe lub stowarzyszenia branżowe) oraz co najmniej 3 podmioty organizujące kształcenie i szkolenia (VET lub instytucje szkolnictwa wyższego) w roli partnerów pełnoprawnych.
  W każdym projekcie w roli partnera pełnoprawnego powinna występować co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego i jeden organizator kształcenia i szkolenia zawodowego.
  Uczelnie z państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych z programem biorące udział w projekcie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).
  Organizacje z Białorusi nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Dofinansowanie stanowi ryczałt do 80% szacowanego budżetu projektu:

  • 1 000 000 EUR – projekty dwuletnie;
  • 1 500 000 EUR – projekty trzyletnie.
 • Czas trwania
  całego projektu

  2 lub 3 lata

Nabór 2024 zakończony

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna