treść strony
 • Program Edukacja

wróc do poprzedniej strony

Poniedziałek, 12 KWI 2021

Studia lub prowadzenie zajęć za granicą

Program Edukacja

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Polskie uczelnie wyższe posiadające Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE)

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Komponent II oferuje wyjazdy polskich studentów do państw darczyńców oraz przyjazdy studentów z państw darczyńców do Polski na okres studiów i praktyki. Możliwa jest też mobilność pracowników uczelni i przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć.

  Mobilności studentów i pracowników uczelni wyższych są mobilnościami realizowanymi na zasadach programu Erasmus+ dla szkolnictwa wyższego.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Mobilność studentów – studenci I, II i III stopnia:

  • wyjazdy polskich studentów do uczelni z państw darczyńców oraz przyjazdy studentów z państw darczyńców na okres studiów (do 12 miesięcy w jednym roku akademickim);
  • wyjazdy polskich studentów do państw darczyńców i przyjazdy studentów z państw darczyńców do Polski na praktyki do współpracujących instytucji (do 12 miesięcy w jednym roku akademickim).

  Mobilność pracowników uczelni:

  • mobilność nauczycieli akademickich pomiędzy uczelniami z Polski i z państw darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych;
  • mobilność pracowników pomiędzy uczelniami w celu realizacji wizyt typu job shadowing, udziału w seminariach, szkoleniach, warsztatach i konferencjach;
  • mobilność przedstawicieli (pracowników) przedsiębiorstw z Polski i z państw darczyńców w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni przyjmującej.

Wymagania i formalności:

 • Wkład własny

  Nie jest wymagany
 • Warunek uczestnictwa

  Studenci i pracownicy uczelni wyższych oraz pracownicy przedsiębiorstw z Polski

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Dofinansowanie projektów pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu projektu. W przypadku projektów, w których beneficjentem jest NGO, wysokość dofinansowania może pokryć do 90% całkowitego projektu.

  Dofinansowanie przyznawane jest w EUR.

  W Komponencie II: od 20 000 EUR do 200 000 EUR na projekt (jeden zbiorczy wniosek uczelni).

 • Czas trwania
  całego projektu

  Do 18 miesięcy