treść strony
 • Erasmus+

 • Młodzież
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

wróc do poprzedniej strony

Wtorek, 1 PAŹ 2024

Stwórz projekt z młodzieżą z zagranicy!

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wnioskować może każda organizacja ustanowiona w kraju programu zajmująca się działaniami w sektorze.

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Umożliwienie organizacjom podniesienia jakości i znaczenia ich działań, rozwój i umocnienie współpracy z partnerami.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Akcja 2 w sektorze Młodzież wspiera Partnerstwa dla współpracy (Partnerships for Cooperation), w tym:

  • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie młodzieży (Cooperation Partnerships): nadrzędnym celem Partnerstw dla współpracy jest umożliwienie organizacjom podniesienia jakości i znaczenia ich działań, rozwój i umocnienie współpracy z partnerami, podniesienie ich zdolności do działania na polu międzynarodowym poprzez wymianę doświadczeń, rozwój nowych praktyk i metod oraz wymianę idei.
  • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie młodzieży (Small-scale Partnerships): Partnerstwa na małą skalę są przeznaczone dla mniej doświadczonych, mniejszych lub nowo powstałych organizacji oraz osób działających indywidualnie, którym dotychczas trudno było skorzystać z programu Erasmus+.  
 • Czas trwania wyjazdu

  Zależny od wybranych działań

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Działania edukacyjne, dydaktyczne i szkoleniowe dla pracowników, osób pracujących z młodzieżą, osób uczących się i młodzieży.

 • Strategia

  • Zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży.
  • Podejmowanie działań dla pożytku społeczności lokalnych.
  • Podejmowanie inicjatyw kulturalnych i artystycznych.
 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Program E+ zapewnia pokrycie kosztów podróży, wsparcie indywidualne dla uczestników (tzw. kieszonkowe), wsparcie organizacyjne dla instytucji wnioskującej (w tym możliwość wypłacenia wynagrodzenia dla koordynatora projektu). Przewidziany budżet projektu:

  • od 100 000 do 400 000 euro (Partnerstwa w zakresie współpracy);
  • 30 000 euro lub 60 000 euro (Partnerstwa na małą skalę).
 • Czas trwania
  całego projektu

  • od 12 do 36 miesięcy (Partnerstwa w zakresie współpracy)'
  • od 6 do 24 miesięcy (Partnerstwa na małą skalę).

Termin składania wniosków:

1 października 2024 r., godz. 12:00

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna sektora