treść strony
 • Erasmus+

 • Edukacja szkolna
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

wróc do poprzedniej strony

Wtorek, 4 PAŹ 2022

Twoja szkoła w partnerstwie z Europą

Erasmus+

Cel i forma:

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Projekty realizowane w Akcji 2 polegają na międzynarodowej współpracy szkół, placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej. Cele projektów dotyczą wypracowania i/lub transferu innowacji w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, a także wymiany dobrych praktyk. Celem działań powinno być również zdobywanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej oraz dążenie do zmiany charakteru pracy instytucji na bardziej międzynarodowy.

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Pracownicy uprawnionych placówek oświatowych.

  Do realizacji projektów Akcji 2 nie jest niezbędne posiadanie akredytacji.

Partnerstwa na małą skalę – wniosek do:

4.10.2022

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna sektora