treść strony
 • Erasmus+

 • Edukacja szkolna Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Twoja szkoła w partnerstwie z Europą

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  • min.trzy instytucje z trzech różnych krajów programu (Partnerstwa w zakresie współpracy)
  • min.dwie instytucje z dwóch różnych krajów programu (Partnerstwa na małą skalę)
 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Typy projektów:

  • Partnerstwa w zakresie współpracy – dotyczą wypracowania metod, narzędzi czy rezultatów o wysokim potencjale wdrożeniowym –na poziomie krajowym i międzynarodowym
  • Partnerstwa na małą skalę – dla mniej doświadczonych instytucji, chcących rozpocząć współpracę międzynarodową. Projekty mogą polegać na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk
 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Wspierane działania:

  • międzynarodowe spotkania projektowe
  • działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom
  • zarządzanie projektem i jego wdrażanie
  • tworzenie rezultatów pracy intelektualnej
  • wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Pracownicy uprawnionych placówek oświatowych

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Program E+ zapewnia pokrycie kosztów podróży, wsparcie indywidualne dla uczestników (tzw. kieszonkowe), wsparcie organizacyjne dla instytucji wnioskującej (w tym możliwość wypłacenia wynagrodzenia dla koordynatora projektu). Przewidziany budżet projektu:

  • od 100 000 do 400 000 euro (Partnerstwa w zakresie współpracy)
  • 30 000 euro lub 60 000 euro (Partnerstwa na małą skalę)
 • Czas trwania
  całego projektu

  • od 12 do 36 miesięcy (Partnerstwa w zakresie współpracy)
  • od 6 do 24 miesięcy (Partnerstwa na małą skalę)