treść strony
 • Erasmus+

 • Edukacja szkolna
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

wróc do poprzedniej strony

Wtorek, 1 PAŹ 2024

Twoja szkoła w partnerstwie z Europą

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  O dofinansowanie projektów mogą starać się publiczne i niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także jednostki samorządu terytorialnego, kuratoria oświaty, ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz inne instytucje działające w obszarze i na rzecz edukacji szkolnej.

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Cele projektów dotyczą wypracowania i/lub transferu innowacji, tak aby zapewnić wysoką jakość kształcenia, a także wymianę dobrych praktyk. Celem działań powinno być również zdobywanie doświadczenia we współpracy międzynarodowej oraz dążenie do zmiany charakteru pracy instytucji na bardziej międzynarodowy.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Projekty realizowane w Akcji 2 polegają na międzynarodowej współpracy szkół, placówek edukacyjnych, lokalnych lub regionalnych władz odpowiedzialnych za oświatę i innych organizacji działających na rzecz edukacji szkolnej.

  Do realizacji projektów Akcji 2 nie jest niezbędne posiadanie akredytacji.

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Pracownicy uprawnionych placówek oświatowych.

  W ramach Akcji 2 możliwe do realizacji są dwa typy projektów:

  • Partnerstwa w zakresie współpracy (KA220; nabór 2024 zakończony);
  • Partnerstwa na małą skalę (KA210; nabór w rundzie II do 1 października 2024 r., godz. 12:00).
 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Możliwe dofinansowanie projektu:

  • 120 000 lub 250 000 lub 400 000 euro (Partnerstwa w zakresie współpracy – KA220)
  • 30 000 albo 60 000 euro (Partnerstwa na małą skalę – KA210)

  Stawki rozliczane są ryczałtowo.

 • Czas trwania
  całego projektu

  • od 12 do 36 miesięcy (Partnerstwa w zakresie współpracy – KA220)
  • od 6 do 24 miesięcy (Partnerstwa na małą skalę – KA210)

Termin składania wniosków – Partnerstwa na małą skalę:

1 października 2024 r., godz. 12:00

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna sektora