treść strony
 • Erasmus+

 • Młodzież
  Akcja 1. Mobilność edukacyjna

wróc do poprzedniej strony

Wtorek, 1 PAŹ 2024

Wymiany młodzieżowe – współpraca poprzez organizację spotkań

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wnioskować mogą organizacje młodzieżowe, stowarzyszenia i fundacje, instytucje działające na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, stowarzyszenia regionów, europejskie grupy współpracy terytorialnej, podmioty gospodarcze działające w sektorze odpowiedzialnego społecznie biznesu.

  Osoby indywidualne nie mogą się ubiegać o dofinansowanie z programu Erasmus+.

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Celem wymian młodzieżowych jest wsparcie wszechstronnego rozwoju młodzieży. Wymiany umożliwiają poznanie nowych kultur, podnoszenie i zdobywanie nowych umiejętności, zrozumienie zasad demokracji, idei zjednoczonej Europy, różnorodności kulturowej, współpracy zespołowej oraz rozwój zainteresowań. Korzyści wyniesione z udziału w projektach mają później procentować podczas wchodzenia młodych ludzi na rynek pracy. 

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Projekty wymiany polegają na spotkaniu grup młodzieży z dwóch lub więcej krajów w celu realizacji projektu na wspólnie wybrany temat (sport, kultura, zdrowie, sprawy społeczne itd.). Zagadnienia poruszane w trakcie projektu powinny wynikać z zainteresowań młodych uczestników. Działania mogą i powinny mieć różnorodną formę – debat, warsztatów, ćwiczeń, gier, spotkań itp.

 • Czas trwania wyjazdu

  od 5 do 21 dni, nie licząc czasu podróży

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  W wymianie mogą brać udział grupy młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat z co najmniej dwóch państw. Minimalna liczba uczestników projektu wynosi 16 osób, maksymalna – 60. Każda grupa musi mieć co najmniej jednego lidera (osoba pełnoletnia, bez ograniczeń wiekowych).

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Program E+ zapewnia pokrycie kosztów podróży, wsparcie indywidualne dla uczestników (tzw. kieszonkowe), wsparcie organizacyjne dla instytucji wnioskującej (w tym możliwość wypłacenia wynagrodzenia dla koordynatora projektu). Przewidziany budżet projektu:

  • wsparcie organizacyjne (koszty bezpośrednio związane z realizacją działań) – 100 EUR/osoba;
  • koszty podróży (kwota dofinansowania zależy od dystansu); w przypadku wyboru opcji podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu (green travel), takich jak kolej, statki, carpooling, otrzymuje się dodatkowe dofinansowanie;
  • wsparcie indywidualne – 34 EUR/osoba;
  • wsparcie włączenia osób o mniejszych szansach – 100% kosztów kwalifikowalnych;
  • koszty nadzwyczajne – 80% kosztów kwalifikowalnych;
  • możliwa jest realizacja i dofinansowanie wizyty przygotowawczej – 575 EUR na uczestnika wizyty.
 • Czas trwania
  całego projektu

  od 3 do 24 miesięcy

Termin składania wniosków (runda II):

1 października 2024 r., godz. 12:00

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna sektora