Newsletter FRSE


Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera.

Newsletter Fundacji to bezpłatny dostęp do najnowszych informacji dotyczący naszych inicjatyw i wydarzeń. Informujemy w nim także o najświeższych publikacjach o tematyce edukacyjnej i aktualnościach związanych z zarządzanymi przez nas programami.

Zapisz się już teraz!

Wiadomości będziemy przesyłać nie częściej niż raz w miesiącu. Aby zapisać się do naszego newslettera wystarczy podać swój adres e-mail.

0
liczba subskrybentów naszych newsletterów
0
liczba wiadomości wysłana w roku 2020

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię i nazwisko, adres e-mail), które zostały przekazane do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie (FRSE) w związku z moją decyzją o chęci otrzymywania informacji typu Newsletter. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane przez FRSE w zgodzie z przepisami prawa, w celu realizacji usługi dostarczania Newslettera.
Mam świadomość, iż (i) przysługuje mi prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co będzie równoznaczne z anulowaniem subskrypcji Newslettera, (ii) przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądanie usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo do przenoszenia danych. W celu rezygnacji z otrzymywania Newslettera proszę o wysłanie maila pod adres iod@frse.org.pl
Administratorem przekazanych do FRSE danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.
Newsletterem są informacje o działalności FRSE, dotyczące aktywności FRSE w ramach realizowanych programów, o wydarzeniach z udziałem FRSE, o inicjatywach FRSE, naborach wniosków w ramach programów zarządzanych przez Fundację, naborach do konkursów organizowanych przez Fundację, promocji edukacji przekazywane w postaci okresowych (lub jednorazowych) i usystematyzowanych zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymywania Newslettera.
Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia przez FRSE usługi Newslettera.
FRSE wskazuje kontakt do osoby odpowiedzialnej za zapewnienie przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych a także we wszelkich sprawach związanych z niniejszą treścią: e-mail iod@frse.org.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie Newslettera.

Potwierdzam oświadczenia złożone powyżej i rozumiem ich treść.

Archiwum Newsletterów

styczeń luty marzec kwiecień
maj czerwiec lipiec sierpień
wrzesień październik listopad grudzień