Konkurs EDUinspiracje


Konkurs EDUinspiracje i EDUinspirator to jedne z najważniejszych inicjatyw Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Ich głównym celem jest wyłonienie oraz promocja dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+.

EDUinspiracje

Konkurs EDUinspiracje to inicjatywa podejmowana przez FRSE każdego roku. Do tej pory odbyły się cztery edycje konkursu, w których wyłoniono 40 laureatów. Chociaż każda z nich odbyła się pod innym hasłem, cel konkursu był zawsze ten sam – wyłonienie najlepszych projektów dofinansowanych przez Fundację Rozwoju Sytemu Edukacji oraz promocja dobrych praktyk.

Konkurs odbywa się w tzw. trybie oscarowym. Oznacza to, że Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nominuje pięciu kandydatów do nagrody w każdej kategorii. Zainteresowani nie mogą sami zgłosić kandydatury swojego projektu.

Nominowani beneficjenci nie uzupełniają dokumentów konkursowych – biorą natomiast udział w pogłębionym wywiadzie, dotyczącym wpływu projektu na beneficjenta i jego środowisko oraz przeprowadzonych działań upowszechniających.

EDUinspirator

Konkurs EDUinspirator stanowi uzupełnienie i dopełnienie konkursu EDUinspiracje. Organizowany jest od 2014 r. Jest to konkurs przeznaczony dla indywidualnych uczestników międzynarodowych projektów edukacyjnych dofinansowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

EDUinspirator to osoba, która działa w dziedzinie edukacji na rzecz rozwoju innych osób lub wspierania rozwoju edukacji w swojej społeczności lokalnej, podejmuje dodatkowe inicjatywy edukacyjne, inspiruje swoje środowisko lokalne do kolejnych działań na rzecz edukacji, przyczynia się do sukcesu innych albo pomaga im rozwinąć nowe umiejętności.

Konkurs EDUinspirator organizowany jest pod hasłem „Inspiruj, edukuj, motywuj”.