Edukacja – EOG


20 grudnia 2017 r. zostały podpisane umowy międzynarodowe (Mamorandum of Understanding) pozwalające na uruchomienie trzeciej perspektywy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) na lata 2014-2021.

Jednym z wdrażanych programów jest Edukacja  EOG. Będzie to kolejny program, dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Obecnie Program ten jest na etapie konsultacji z Państwami – Darczyńcami. Będzie on obejmował m.in. mobilność w szkolnictwie wyższym, praktyki, współpracę instytucjonalną oraz edukację włączającą (m.in. dla uczniów i studentów z niepełnosprawnościami lub wywodzących się z mniejszości narodowych).

Pierwszy nabór wniosków planowany jest na przełomie 2018 i 2019 roku. Informacje, w szczególności dotyczące naborów i działań finansowanych w ramach programu Edukacja – EOG, będą zamieszczane na stronie, której uruchomienie planowane jest na IV kwartał 2018 r.

W obecnej edycji funduszy EOG, dużą uwagę przykładać się będzie budowaniu partnerstw z podmiotami z Norwegii, Islandii I Lichtensteinu. W związku z tym, przed ogłoszeniem pierwszego konkursu, Operator planuje podjąć działania służące nawiązywaniu partnerstw pomiędzy polskimi beneficjentami i instytucjami pochodzącymi z Państw Darczyńców. Szczegóły zostaną udostępnione na stronie dedykowanej programowi.

Kontakt do Operatora Programu:  edukacja.eog@frse.org.pl