Eurodesk Polska


Eurodesk to sieć informacyjna dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą działająca w 33 krajach Europy. W jej skład wchodzi ponad 1000 organizacji, w tym blisko 100 z Polski. Ich działalność związaną z informacją europejską koordynują krajowe biura Eurodesku.

Eurodesk to program dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych, wspierany – finansowo i merytorycznie – przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+

Eurodesk to sieć działająca w 33 krajach europejskich. Należą do niej organizacje i instytucje pracujące z młodzieżą, zajmujące się informacją europejską i/lub młodzieżową. W Eurodesku działa ponad 1300 organizacji, w tym blisko 100 w sieci Eurodesk Polska.

Eurodesk to informacja o możliwościach w Europie dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą. Edukacja, szkolenia, mobilność, fundusze – to główne obszary zainteresowania naszych odbiorców. A tym samym i nasze.

Baza danych Eurodesk Polska

to systematycznie uzupełniana i aktualizowana baza programów grantowych, organizacji i projektów. To podstawowe źródło informacji dla organizacji szukających źródeł dofinansowania, inspiracji i partnerów do swoich projektów.

Baza Eurodesk Polska to:

458 programów grantowych

373 źródła informacji

1472 organizacji i instytucji

85 inspirujących projektów

Co robimy?

Odpowiadamy na pytania. Są ich setki. Np. takie: Dlaczego dzień Europy obchodzi się 9 maja? Jakie są zasady występowania na ulicy w Wielkiej Brytanii? Gdzie szukać kontaktu z młodymi Niemcami? Odpowiadamy na nie telefonicznie, mailowo, osobiście. Masz pytanie? Skontaktuj się z Krajowym Biurem Eurodesk Polska lub jednym z punktów Eurodesk Polska.

Informujemy! Konkursy, granty, szkolenia – nasze aktualności to przegląd najważniejszych spraw związanych z europejską polityką młodzieżową. Informujemy o najważniejszych wydarzeniach, publikacjach, nowościach w internecie. Najciekawsze newsy wysyłamy co miesiąc elektronicznym newsletterem – Eurokursorem. Raz na tydzień wysyłamy newsletter Eurokursor–Projekty i szkolenia z informacjami o organizacjach i grupach szukających partnerów do projektów. Wydajemy też kwartalnik „Europa dla Aktywnych” (“EdA”), który zastąpił dwumiesięczny newsletter „Twój Eurodesk” i tematyczne publikacje specjalne Eurodesk Polska. „EdA” otrzymuje kilka tysięcy organizacji i instytucji w całej Polsce.

Wydajemy publikacje. Tak, jesteś Europejczykiem! I możesz bez przeszkód wyjechać do innego unijnego kraju – na studia, do pracy, na wolontariat. Od czego zacząć? Od lektury „Na biało”, „Studiowanie to wyzwanie”, „Altruisty w akcji”, czyli naszych publikacji o pracy, studiach i wolontariacie w Europie. Publikacje dostępne są za darmo w punktach Eurodesk Polska. Tylko i wyłącznie.

Prowadzimy eurolekcje i warsztaty. O pracy, studiach, wolontariacie, funduszach, aktywnym obywatelstwie i szansach dla młodzieży w Europie. Scenariuszy lekcji i warsztatów jest siedem. Każdy inny, wszystkie ciekawe. Opracowali je konsultanci Eurodesk Polska. To oni prowadzą lekcje – w szkołach i organizacjach młodzieżowych. Gdzie i na jakich zasadach? Czytaj na stronie eurolekcje.

Odpowiadamy za Europejski Portal Młodzieżowy. Promowanie i zarządzanie zawartością powstałego z inicjatywy KE Europejskiego Portalu Młodzieżowego (EPM, www.portalmlodziezowy.eu) to jedno z ważniejszych zadań krajowych biur Eurodesku. Polska znajduje się w europejskiej czołówce pod względem ilości treści umieszczanych na portalu. Na polskiej stronie EPM Krajowe Biuro Eurodesk Polska opublikowało w 2014 roku 143 artykuły, 221 newsów i 207 informacji o wydarzeniach. Biuro wydało też materiały promujące portal (ulotkę, plakat, pocztówkę), zaprezentowało jego zalety w trakcie siedmiu konferencji i szkoleń, objęło też patronatem EPM jedną konferencję i jeden projekt.

Struktura. Program Eurodesk działa na czterech poziomach – europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Koordynatorem na poziomie europejskim jest Europejskie Biuro Eurodesku w Brukseli. Za koordynację Eurodesku w Polsce odpowiada Krajowe Biuro Eurodesk Polska, które mieści się w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Przy instytucjach i organizacjach w większych miastach, działają Regionalne Punkty Eurodesk Polska. W mniejszych miastach i miejscowościach działają punkty lokalne, większość z nich w ramach sieci regionalnych.

Narzędzia. Konsultanci Eurodesku mają ze sobą stały kontakt online. Dzięki temu błyskawicznie zdobywamy i przekazujemy informacje. Prowadzimy też bazę polskich i europejskich programów grantowych, organizacji i instytucji, szkoleń, projektów, w których można wziąć udziałprojektów zrealizowanych oraz źródeł informacji.

Know-how – nasze działania poparte są wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu informacją – szukamy informacji, gromadzimy informacje, przetwarzamy informacje, udzielamy informacji. Naszym know-how dzielimy się z pracownikami organizacji i instytucji, które należą do sieci Eurodesk Polska. I vice versa. Konsultanci Eurodesk Polska to niejednokrotnie eksperci w dziedzinach związanych z młodzieżą, edukacją, mobilnością, szkoleniami i Unią Europejską. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielą się z innymi członkami sieci. Istotę eurodeskowego networkingu znakomicie oddaje reportaż o sieci Eurodesk Polska.

Dowiedz się więcej o działaniach Eurodesku: