Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
 • Erasmus+

wrc

15.12.2022 r. 9:00 do 16.12.2022 r. 16:00

Erasmus+ Szkolnictwo wyższe, nabór 2023: spotkanie informacyjne w Krakowie

Opis wydarzenia:

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności serdecznie zaprasza na drugie regionalne spotkanie informacyjne na temat oferty programu Erasmus+ dla sektora Szkolnictwo wyższe.

Dwudniowe spotkanie odbędzie się 15 i 16 grudnia 2022 r. w Krakowie (na Uniwersytecie Ekonomicznym).

Celem spotkania będzie przekazanie przyszłym wnioskodawcom informacji na temat mobilności i projektów dla szkolnictwa wyższego w programie Erasmus+ 2021-2027 – konkurs wniosków 2023.

Uczestnicy uzyskają informacje o zasadach realizacji mobilności europejskiej i pozaeuropejskiej (w ramach Akcji 1) oraz projektów Partnerstw współpracy i innych typów projektów (m.in. wspólne studia, budowanie potencjału w sektorze Szkolnictwa wyższego, Jean Monnet) skierowanych do sektora Szkolnictwo wyższe (w ramach Akcji 2).

Na spotkanie zapraszamy przede wszystkim:

 • koordynatorów uczelnianych i wydziałowych programu Erasmus+;
 • pracowników dydaktycznych uczelni ze wszystkich dyscyplin naukowych, którzy pragną realizować projekty międzynarodowe w obszarze szkolnictwa wyższego;
 • nauczycieli akademickich, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia;
 • pracowników uczelni zainteresowanych rozwojem własnym i studentów;
 • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych;
 • pracowników innych typów instytucji zainteresowanych realizacją projektów w programie Erasmus+ w obszarze szkolnictwa wyższego.

Rejestracja na stronie: https://erasmuskrakow.webankieta.pl/. Rejestracja będzie otwarta do 5 grudnia 2022 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.

Program spotkania

Pierwszego dnia szkolenia, 15 grudnia, w trakcie sesji I będzie możliwość indywidualnych konsultacji w zakresie projektów Partnerstw współpracy dla szkolnictwa wyższego, a w trakcie sesji II i III – mobilności w sektorze Szkolnictwa wyższego. Chęć skorzystania z konsultacji prosimy zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym (decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc).

Kolejne spotkania z tego cyklu odbędą się w innych miastach, w których mają siedzibę InnHUB-y FRSE. Będziemy o nich informować na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje:

 • Gdzie?

  Kraków

 • Kiedy?

  15.12.2022 r. 9:00 do 16.12.2022 r. 16:00

15.12.2022 r. 9:00 do 16.12.2022 r. 16:00