Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
  • eTwinning

wrc

03.11.2022 r. 8:30 do 05.11.2022 r. 14:30

Międzynarodowe seminarium: Digital competences

Opis wydarzenia:

Seminarium odbędzie się w dniach 3-5 listopada 2022 r. i jest skierowane do nauczycieli pracujących w szkołach branżowych, technicznych i zawodowych zainteresowanych realizacją projektów z udziałem uczniów w wieku 15-20 lat. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim. Organizatorzy (Niemieckie Biuro eTwinning) oczekują, iż podczas seminarium uczestnicy założą nowe, międzynarodowe projekty eTwinning.

Do 9 października 2022 r. czekamy na zgłoszenia od nauczycieli:

  • początkujących w programie eTwinning;
  • pracujących w szkołach zawodowych, branżowych i technicznych;
  • posługujących się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym komunikację.

Pierwszeństwo podczas rekrutacji mają nauczyciele, którzy nie brali wcześniej udziału w wydarzeniach międzynarodowych eTwinning typu seminarium oraz pracują na terenie woj. wielkopolskiego lub dolnośląskiego. W wydarzeniu może uczestniczyć tylko jeden nauczyciel z danej placówki.

Aby wziąć udział, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wypełnić, podpisać i wysłać na poniższy adres oświadczenie uczestnika (patrz: zasady udziału):

Krajowe Biuro eTwinning
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa
z dopiskiem oświadczenie eTwinning – Hannover

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 9 października 2022 r. (godz. 23:59).

Sugerujemy, aby we własnym zakresie na bieżąco monitorować sytuację dot. wjazdu do/wyjazdu z danego kraju (Polska, Niemcy) na stronach rządowych: https://www.gov.pl/web/niemcy/informacje-dla-podrozujacych.

Szczegółowe informacje:

  • Gdzie?

    Hannover

  • Kiedy?

    03.11.2022 r. 8:30 do 05.11.2022 r. 14:30

03.11.2022 r. 8:30 do 05.11.2022 r. 14:30