Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
  • Erasmus+

wrc

07.02.2024 r. 10:00 do 07.02.2024 r. 12:00

Webinarium: Partnerstwa Erasmus+, Kształcenie i szkolenia zawodowe

Opis wydarzenia:

Planujesz złożyć wniosek w Akcji 2 w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe? Chcesz się upewnić, jakie działania i finansowanie możesz zaplanować? Zarejestruj się na spotkanie online i uzyskaj odpowiedzi na swoje pytania.

Podczas trzech spotkań informacyjnych (online) eksperci zespołu przedstawią zasady ubiegania się o dofinansowanie i wymogi programu, w tym m.in.: charakterystykę akcji, priorytety sektorowe i horyzontalne, zasady finansowania, kryteria oceny. 

Osoby zainteresowane wnioskowaniem w Akcji KA210-VET Partnerstwa na małą skalę (30/60 tys. euro) zapraszamy na webinarium merytoryczne 7 lutego i webinarium dotyczące aspektów technicznych 14 lutego 2024 r. KA210 to akcja skierowana do organizacji mniej doświadczonych w Akcji 2 programu Erasmus+. Dzięki prostszym wymogom, niższym budżetom i krótszemu czasowi trwania projektów jest łatwiejsza do zarządzania dla organizacji o mniejszych zasobach. Akcja ta umożliwia łączenie działań o charakterze międzynarodowym i krajowym.

Osoby zainteresowane wnioskowaniem w KA220-VET Partnerstwa współpracy (120/250/400 tys. euro) zapraszamy na webinarium merytoryczne 8 lutego i webinarium dotyczące aspektów technicznych 14 lutego 2024 r. KA220 to akcja skierowana do wszystkich organizacji, którym zależy na możliwości zwiększenia jakości i znaczenia ich działań, rozwijania sieci partnerów i umiędzynarodowienia charakteru działań – poprzez wymianę i rozwój nowych praktyk i metod oraz tworzenie rezultatów o istotnej wartości na szczeblu europejskim.

Rejestracja:
1. Partnerstwa na małą skalę (KA210). Rejestracja na część merytoryczną 7 lutego 2024 r.: https://forms.office.com/e/1kTC9gZUMx
2. Partnerstwa współpracy (KA220). Rejestracja na część merytoryczną 8 lutego 2024 r.: https://forms.office.com/e/3973nbzNth
3. Rejestracja na część techniczną 14 lutego 2024 r.: https://forms.office.com/e/3WA13uB93z

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Agatą Woźnicką, tel.: 509 009 332, awoznicka(at)frse.org.pl

Szczegółowe informacje:

  • Gdzie?

    online

  • Kiedy?

    07.02.2024 r. 10:00 do 07.02.2024 r. 12:00

07.02.2024 r. 10:00 do 07.02.2024 r. 12:00