Sprawdź, w czym możesz wziąć udział

treść strony
  • Erasmus+

wrc

06.02.2024 r. 11:00 do 06.02.2024 r. 13:40

Webinarium: Złóż wniosek do Akcji 2 programu Erasmus+ Edukacja dorosłych!

Opis wydarzenia:

We wtorek 6 lutego 2024 r. w godz. 11:00-13:40 odbędzie się webinarium dotyczące składania wniosków do programu Erasmus+ Edukacja dorosłych (Akcja 2). Eksperci programu będą dzielić się wskazówkami związanymi z procesem dofinansowania projektów edukacyjnych.

Spotkanie ma na celu zachęcenie organizacji edukacyjnych do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Erasmus+. Zostaną pokazane przede wszystkim korzyści i możliwości tworzenia projektów partnerskich w ramach Akcji 2: Partnerstw na małą skalę i Partnerstw współpracy.

Osoby zainteresowane udziałem w webinarium prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego: 

Zarejestruj się

W czasie spotkania będzie można zadawać ekspertom programu Erasmus+ pytania na czacie. Wydarzenie nie będzie nagrywane.

O dofinansowanie w programie Erasmus+ Edukacja dorosłych mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych o charakterze niezawodowym, takie jak np.: organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety ludowe i otwarte, instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej, szkoły ogólnokształcące dla dorosłych, urzędy pracy, władze lokalne.

W ramach projektów partnerskich kadra i dorosłe osoby uczące się treści niezawodowych mają możliwość uczestniczyć w edukacyjnych działaniach międzynarodowych realizowanych z udziałem partnerów zagranicznych. Dzięki dofinansowaniu z programu w formie ryczałtu na projekt: od 30 tys. do 400 tys. euro, organizacje partnerskie mogą wymieniać się doświadczeniami, poznawać swoje dobre praktyki, tworzyć wspólnie sieci kontaktów edukacyjnych czy też rezultaty służące uczeniu się dorosłych (np. platformy e-learningowe, aplikacje edukacyjne, podręczniki i metodologie).

Termin na złożenie wniosków na projekty partnerskie upływa 5 marca 2024 r. o godz. 12.00.

Więcej informacji o Akcji 2

Szczegółowe informacje:

  • Gdzie?

    online

  • Kiedy?

    06.02.2024 r. 11:00 do 06.02.2024 r. 13:40

06.02.2024 r. 11:00 do 06.02.2024 r. 13:40