Worldskills Kazan 2019, 22-27 sierpnia 2019


Już w przyszłym tygodniu zawodnicy polskiej drużyny rozpoczynają rywalizację o tytuł mistrza w wybranej przez siebie konkurencji podczas Worldskillskazan2019.

Młodzież ze szkół branżowych będzie reprezentować Polskę w następujących konkurencjach: gotowanie, technologia mody, florystyka, mechatronika , frezowanie CNC, modelowanie informacji o budynku (BIM), spawalnictwo i robotyka mobilna.

Konkurs odbywa się w międzynarodowym centrum wystawienniczym Kazan Expo. Całkowita powierzchnia pawilonu, w którym odbędą się zawody, wystawy i wydarzenia towarzyszące to powierzchnia obejmująca prawie 75 hektarów. W tym centrum przez 4 dni z rzędu o medale będzie walczyć prawie 1600 młodych zawodników z 63 krajów w 56 konkurencjach.

Trzymamy mocno kciuki za naszą Drużynę Worldskills Poland!

Więcej informacji znajdziecie na stronie worldskillspoland.org.pl oraz FB

Ankieta internetowa dla sieci młodzieżowych i organizacji pozarządowych (NGO) w Europie.


Serdecznie zapraszamy do udziału w krótkiej ankiecie przeprowadzanej przez Ecorys w imieniu Komisji Europejskiej.
Ankieta stanowi część badania:
“Badanie na temat sytuacji w zakresie reprezentacji młodzieży w Europie (EAC/17/2019)”, które ma na celu określenie reprezentacji młodzieży w życiu demokratycznym w całej Europie, w celu określenia mocnych stron i potencjalnych luk w zaangażowaniu na poziomie UE, regionalnym i lokalnym. Ustalenia będą stanowić część europejskiej strategii na rzecz młodzieży poświęconą „zaangażowaniu” (2019-27) .

Zapraszamy do wypełnienia ankiety.

Wypełnienie ankiety on-line zajmuje ok. 15-20 minut. Ankieta umożliwia zapisywanie zmian i wypełnianie jej w kilku turach, jeśli macie Państwo taką potrzebę.
Ostateczny termin wypełnienia ankiety to 16/08/2019

Czekamy na zgłoszenia wolontariuszy z Polski i zagranicy do III edycji charytatywnego Biegu Erasmusa+.


28 września 2019 roku odbędzie się trzecia edycja sztafetowego, charytatywnego Biegu Erasmusa+,  jeśli bieganie nie jest Twoją pasją, ale chciałbyś wesprzeć Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi – zostań wolontariuszem

Jakie warunki musisz spełnić, aby dołączyć do międzynarodowego grona osób wspierających bieg?
Tylko jeden! –  Musisz mieć ukończone 18 lat (lub 16, z pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych)

Czekamy na Ciebie!  Zarejestruj się!

Więcej informacji na temat biegu znajdziesz na stronie wydarzenia.

Wyłoniono laureatów Konkursu European Language Label 2019


Zakończył się konkurs European Language Label skierowany do nauczycieli języków obcych i instytucji edukacyjnych zajmujących się kształceniem językowym.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zaborze za projekt: “Be a buddy, not a bully”. Koordynatorzy projektu: Monika Mojsiejonek, Kamil Matras
 • Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu za projekt: Anglojęzyczne przedstawienie z udziałem młodzieży ”Poskromienie złośnika” na podstawie twórczości Williama Szekspira. Koordynator projektu: Magdalena Pioruńska
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Nowym Sączu za projekt: „Językowy Teatr Szkolny”. Koordynatorzy projektu: Agnieszka Obrzud, Beata Damasiewicz
 • Fundacja Centrum Aktywności Twórczej w Lasocicach  za projekt: „Kafejka językowa w Fundacji Centrum Aktywności Twórczej”. Koordynator projektu: Katarzyna Ziarczyk
 • Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Tarnobrzegu za projekt: “Witnesses of the Second World War”. Koordynator projektu: Adam Stępiński

Kapituła Konkursu przyznała również wyróżnienie specjalne z okazji 20-lecia ELL w Europie.
Wyróżnienie to otrzymuje:

 • Muzeum Warszawy za projekt: „Warszawa dla średniozaawansowanych”, Koordynator projektu: Katarzyna Zak-Caplot

Nagrody laureatom zostaną wręczone  podczas II Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji, który odbędzie się 18 września 2019 r., Warszawa na PGE Narodowym.

Współpraca przedsiębiorstw z sektorem edukacji


Polskie przedsiębiorstwa współpracują z różnymi rodzajami placówek edukacyjnych. Z badania, zrealizowanego w październiku 2018 r. wspólnie przez Fundację Kronenberga przy City Handlowy i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, wynika, że taką współpracę podjęło niemal 70 proc badanych polskich firm.

Głównym celem badania było określenie, jaki odsetek polskich przedsiębiorstw współpracuje ze szkołami zawodowymi oraz poznanie specyfiki takiej współpracy. Wyniki badania dostarczyły również szerszych informacji, m in. o typach prowadzonej współpracy, kategoriach przedsiębiorstw najczęściej ją podejmujących, poziomie zadowolenia, a także motywach i powodach jej podejmowania bądź niepodejmowania. Ważnym aspektem badania było także poznanie istotnych z punktu widzenia pracodawców umiejętności i cech młodych pracowników.

Badanie przeprowadzono z użyciem metody CATI (wywiady telefoniczne) z udziałem 201 przedsiębiorstw. Próba odzwierciedlała rozkład geograficzny oraz strukturę polskich przedsiębiorstw.

Zapraszamy do lektury wyników badania.

Przyznano nominacje w konkursie EDUinspiracje 2019.


Informujemy, iż nominacje w konkursie EDUinspiracje zostały już przyznane!

W 10 kategoriach konkursowych nominowano 49 instytucji z całej Polski.

Nominowane instytucje są obecnie odwiedzane przez mobilnych badaczy FRSE, którzy przeprowadzają  pogłębiony wywiad dotyczący wpływu projektu na beneficjenta i jego środowisko oraz badają działania upowszechniające. Pozyskane dane pozwolą wyłonić zwycięzców poszczególnych kategorii.

Oto lista nominowanych instytucji:

Edukacja szkolna

 • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sieradzu
 • Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 • Szkoła Podstawowa w Krempacha
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Prudniku
 • Społeczne Integracyjne Liceum Ogólnokształcące “Amigo”, Wrocław

Edukacja pozaformalna młodzieży

 • Centrum Edukacyjne EST
 • Stowarzyszenie Centrum Rozwiązań Systemowych
 • Stowarzyszenie na rzecz powołania Rady Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej
 • Fundacja Atalaya

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

 • Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
 • Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”
 • Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Międzynarodowych
 • Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Edukacja zawodowa

 • Społeczna Akademia Nauk
 • Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach

Informacja europejska dla młodzieży

 • Centrum Aktywności Twórczej
 • Fundacja Sempre a Frente
 • Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii
 • Stowarzyszenie Morena
 • Stowarzyszenie ANAWOJ

Szkolnictwo wyższe

 • Collegium Civitas
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Politechnika Poznańska
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Edukacja dorosłych

 • Fundacja Chronić Dobro
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki
 • Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”
 • Stowarzyszenie Żółty Parasol

POW-ER- Edukacja szkolna

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Elblągu
 • Zespół Szkół Samorządowych w Rzykach
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wolsztynie
 • Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach – Dziedzicach
 • Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie

POW-ER-Edukacja zawodowa

 • Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawla II w Opolu
 • Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie
 • Zespół Szkół Ekonomicznych w Kielcach
 • Fundacja Gospodarcza Pro Europa w Toruniu

Konkurs EDUinspirator – przedłużenie terminu przyjmowania zgłoszeń do 15 września 2019 r.


Uwaga!!!

Przedłużyliśmy termin przyjmowania zgłoszeń w konkursie EDUinspirator – jeszcze do 15 września  wszyscy, którzy brali udział w projektach edukacyjnych w ramach programów zarządzanych przesz FRSE, mogą zgłosić się do walki o prestiżowy tytuł EDUinspiratora i cenne nagrody rzeczowe.

Ostatecznego wyboru laureatów dokona Kapituła konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone w grudniu podczas Gali Wręczenia Nagród Edukacyjnych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Zachęcamy do udziału w konkursie, naprawdę warto.

Więcej informacji na stronie konkursu.

Dołącz do grona firm współpracujących z edukacją!


 

 

Ruszyła V jubileuszowa edycja Konkursu Pracodawca Jutra.

Zapraszamy mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa do zaprezentowania swoich success stories z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do poprawy oferty edukacyjnej, podnoszą kwalifikację pracowników, poprzez zaangażowanie się we współpracę z instytucjami edukacyjnymi. 

Nagrodami w konkursie są:

 • Dyplom i statuetka „Pracodawcy Jutra”
 • Możliwość posługiwania się logotypem „Pracodawca Jutra”
 • Promocja laureatów i przedstawionych praktyk w ramach działań komunikacyjnych

Ponadto wyróżnione zostaną najlepsze inicjatywy branżowe, które wybiorą Sektorowe Rady ds. Kompetencji, które są inicjatywami oddolnymi – branża dla branży. Obecnie funkcjonuje 7 rad, w sektorach: budownictwa, informatyki, finansów, turystyki, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, mody i innowacyjnych tekstyliów, motoryzacyjnego z uwzględnieniem elektromobilności.

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 sierpnia 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Zgłoszenia konkursowe można przesyłać na adres e-mail: pracodawca_jutra@parp.gov.pl

 

EuroPeers Polska – dołącz do krajowej sieci!


 

Czy chcesz dzielić się tym, co dał Ci udział w projektach młodzieżowych?
Czy interesują Cię możliwości uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach i inicjatywach?
Czy masz głowę pełną pomysłów, lubisz social media i chcesz sprawdzić się jako influencer?
Czy chcesz poznać osoby, które podobnie jak Ty chcą się rozwijać i zmieniać na lepsze swoje otoczenie?

Jeśli odpowiedź na pytania brzmi TAK to nasza krajowa sieć EuroPeers jest właśnie dla Ciebie!

Więcej informacji na stronie EuroPeers Polska.