Informacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z pandemią koronawirusa.


FRSE jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, a także jako podmiot zarządzający innymi programami edukacyjnymi, w ramach swoich kompetencji i uprawnień, podejmuje działania mające na celu udzielenie kompleksowego wsparcia Beneficjentom i uczestnikom administrowanych przez siebie programów.

FRSE zaleca rozważenie możliwości niezwłocznego powrotu polskich uczestników projektów, biorąc pod uwagę możliwe środki transportu i krajowe regulacje dotyczące tymczasowego zamknięcia granic.
W przypadku długoterminowych mobilności wolontariuszy i studentów, decyzja o powrocie lub kontynuacji pracy lub studiów powinna zostać podjęta wspólnie z organizacją wysyłającą i goszczącą. Zalecamy podejmowanie decyzji, które w najmniejszym stopniu narażą uczestników na ryzyko zakażenia się Covid-19. Powrót do Polski i poddanie się kwarantannie może się okazać najlepszym rozwiązaniem.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Informacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z pandemią koronawirusa.

Wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności pomagają seniorom w czasie walki z koronawirusem.


Dla szczecińskich seniorów, którzy nie chcą narażać się na ewentualne zakażenie koronawirusem lub z innych przyczyn nie mogą wychodzić z domu – codziennie przygotowywane jest około pół tysiąca paczek z żywnością i środkami higieny. Akcję Caritasu wspierają wolontariusze Europejskiego Korpusu Solidarności  “- Trzeba pomagać. Mogę tylko powiedzieć, że to część mojego charakteru – to moja pasja, być pomocną – powiedziała wolontariuszka Chariot Atuhair.

Zapraszamy do obejrzenia relacji

Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość – nowelizacja rozporządzenia MEN


Możliwość bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na odległość, decyzje rady pedagogicznej podejmowane zdalnie, zmiany w organizacji olimpiad, konkursów i turniejów, możliwość składania dokumentów zdalnie czy ogłaszania wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół – to najistotniejsze zmiany zawarte w nowelizacji rozporządzenia MEN.

Więcej informacji dotyczących nowelizacji rozporządzenia z dnia 25.03.2020 r. znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wyniki konkursu PLFWM 2020!


Informujemy, iż  Komitet Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży w dniu 25 marca 2020 roku podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania 25 projektom. Jednocześnie Członkowie Komitetu podjęli  decyzję o przesunięciu terminu realizacji projektów z 1 kwietnia na 1 maja 2020 roku.

Więcej informacji na stornie PLFWM.

„Języki Obce w Szkole” – nowe wydanie czasopisma


Czy kiedykolwiek w dzieciństwie marzyli Państwo o tym, by przeczytać swoją ulubioną książkę w oryginale? Czy zmotywowało to Państwa  do uczenia się języka, w którym ta książka została napisana?

Tematem przewodnim najnowszego wydania „Języków Obcych w Szkole” jest motywacja. Dzisiejsze możliwości nauki języków i praktykowania ich znajomości są niemal nieograniczone: to kontakty osobiste i w trakcie rozmaitych wyjazdów służbowych czy prywatnych (choć akurat teraz wstrzymanych!), to dostęp do wielojęzycznej telewizji, to internet ze swoimi interaktywnymi narzędziami, to programy wymiany takie jak Erasmus+. Wszystko to może być dobrym motywatorem do nauki języków.

Życząc owocnej lektury nowego wydania Języków Obcych w Szkole, mamy nadzieję, że zainspiruje ona Państwa do uczenia się języków.

Kształcenie na odległość – zmiany regulacji prawnych


Zapraszamy do zapoznania się z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie zasad prowadzenia nauczania na odległość i  możliwości oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Kształcenie na odległość – zmiany regulacji prawnych [PDF]

Materiały są opublikowane także na  stronie internetowej ministerstwa https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

Edukacja zdalna z eTwinning


Zawieszone zajęcia w szkołach to czas, w którym edukacja ulegnie zmianie. Współpraca online, nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i innowacyjnych rozwiązań stało się nagle codziennością niemal wszystkich nauczycieli. eTwinnerzy, działający w ten sposób od lat, dysponują dużym doświadczeniem na tym polu i bardzo chętnie się nim dzielą.

Zapraszamy na stronę etwinning.pl, wybierzcie coś dla siebie!

 

Przedłużone terminy składania wniosków w programie Erasmus+ i Europejskim Korpusie Solidarności


  Oficjalny termin wnioskowania Nowy termin wnioskowania
Erasmus+
Akcja 1
Mobilność osób w dziedzinie młodzieży 30 kwietnia 2020r. 7 maja 2020 r.
Akcja 2
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży 30 kwietnia 2020r. 7 maja 2020 r.
Akcja 3
Projekty w zakresie dialogu z młodzieżą 30 kwietnia 2020r. 7 maja 2020 r.
Sport
Współpraca partnerska 2 kwietnia 2020r. 21 kwietnia 2020 r.
Współpraca partnerska na mniejszą skalę 2 kwietnia 2020r. 21 kwietnia 2020 r.
Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe 2 kwietnia 2020r. 21 kwietnia 2020 r.
Europejski Korpus Solidarności
Wolontariat 30 kwietnia 2020r. 7 maja 2020 r.
Staże i miejsca pracy 30 kwietnia 2020r. 7 maja 2020 r.

 

Przypominamy, że w dniu wczorajszym został opublikowany komunikat dotyczący  przedłużenia terminów składania wniosków w Akcji 2 w ramach programu Erasmus+. Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 23 kwietnia 2020 r. (12:00 czasu obowiązującego w Brukseli) więcej informacji.

Obowiązujące terminy znajdziecie Państwo na stronach erasmusplus.org.pl i eks.org.pl

Jednocześnie informujemy, że strony internetowe zarówno FRSE, jak i Komisji Europejskiej, i EACEA są na bieżąco aktualizowane w celu dostarczenia wszystkich niezbędnych informacji.

Przedłużone terminy składania wniosków w Akcji 2 w ramach programu Erasmus+


Termin składania wniosków zostaje przedłużony do 23 kwietnia 2020 r. (12:00 czasu obowiązującego w Brukseli) na następujące działania:

• partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji szkolnej (KA201),
• partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego (KA202),
• partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego ( KA203),
• partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych (KA204),
• partnerstwa współpracy szkół (KA229).

Termin składania wniosków (do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji Audiowizualnej i Kultury) o Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego zostanie przedłużona do 26 maja 2020 r.

Komunikat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w sprawie koronawirusa


W związku z licznymi zapytaniami Beneficjentów programów zarządzanych przez FRSE informujemy, że będziemy stosować elastyczne podejście umożliwiające realizację działań projektowych zgodnie z wytycznymi instytucji nadzorujących (Komisji Europejskiej i władzy krajowej) oraz w granicach obowiązujących ram prawnych.

Poniżej przedstawiamy możliwe formy rozwiązania sytuacji problemowych:

  1. Jeśli z uzasadnionych powodów mobilność nie odbyła się, została przerwana bądź odwołana, a poniesiono już koszty tego wyjazdu (np. kupiono bilety lotnicze, zarezerwowano noclegi itp.) lub jeśli pojawią się dodatkowe, nieprzewidziane koszty związane z realizacją projektu/mobilności, wówczas FRSE może zastosować klauzulę o działaniu siły wyższej i uznać poniesione koszty, których nie udało się odzyskać w inny sposób. FRSE będzie wymagała m.in. przesłania uzasadnienia odwołania wyjazdu oraz udokumentowanych prób odzyskania poniesionych kosztów. Należy pamiętać, że kwota przyznanego przez FRSE dofinansowania na realizację projektu nie może ulec zwiększeniu względem przyznanego już dofinansowania.
  2. W uzasadnionych przypadkach w wybranych typach projektów istnieje możliwość przedłużenia czasu realizacji projektu o maksymalnie 12 miesięcy. Długość projektu może być wydłużona maksymalnie do 36 miesięcy (w przypadku projektów trwających 24 miesiące) i do 24 miesięcy (w przypadku projektów trwających 12 miesięcy). FRSE będzie wymagała m.in. uzasadnienia przedłużenia czasu realizacji projektu.

W celu uzyskania szczegółowych instrukcji w zakresie możliwości wprowadzenia powyższych rozwiązań prosimy o KONTAKT BEZPOŚREDNI Z OPIEKUNEM PROJEKTU. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie.

Zalecamy sprawdzanie komunikatów na stronach:
Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/health/coronavirus_en
Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/pakiet-antykryzysowy-dla-korzystajacych-z-funduszy
Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/
Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/
Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób: https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus, https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers.

Zwracamy uwagę, że również partnerzy projektowi powinni stosować się do zaleceń swoich władz.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o kolejnych decyzjach bądź komunikatach .