Konferencja inaugurująca Europejski Korpus Solidarności


Rodzaj spotkania: konferencja inauguracyjna
Termin spotkania: 30 października 2018
Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa
Program konferencji: Program

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji oraz organizacji edukacyjnych do udziału w inauguracji Europejskiego Korpusu Solidarności w Polsce. Konferencja organizowana jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.

Europejski Korpus Solidarności to nowy program Komisji Europejskiej umożliwiający młodzieży zdobycie cennego doświadczenia, rozwój umiejętności i wniesienie wkładu na rzecz społeczeństwa. Organizacje i instytucje mogą zyskać pomoc w swoich codziennych działaniach, zaangażowanych wolontariuszy, pracowników i stażystów.

Europejski Korpus Solidarności promuje solidarność i zaangażowanie, które są fundamentami społeczeństwa obywatelskiego i demokracji. Istotnym celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest walka z wykluczeniem społecznym przez aktywne angażowanie osób z mniejszymi szansami.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na miejsce spotkania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://eks.org.pl/index.php/inauguracja/

Zapraszamy do rejestracji – formularz rejestracyjny

Kontakt:

Organizacja wydarzenia:
Agnieszka Bielska
tel. 22 46-31-423; abielska@frse.org.pl

Pierwsza nagroda w konkursie European Language Label wręczona!


3 października 2018 r. odwiedziliśmy III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, gdzie z inicjatywy uczniów został zrealizowany jeden ze zwycięskich projektów – D.I.A.L.O.G.. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ (łączone mobilności uczniów z Turcji, Włoch, Polski i Francji) i eTwinning Polska (cyfrowa współpraca szkół).

Euro­pean Lan­gu­age Label   to euro­pej­ski cer­ty­fi­kat jako­ści w edu­ka­cji języ­ko­wej. Cer­ty­fi­kat jest wyróż­nie­niem za inno­wa­cyjne tech­niki kształ­ce­nia i pro­muje osią­gnię­cia meto­dyczne i dydak­tyczne. W Pol­sce przy­zna­wany jest od 2001 roku.

Konferencja inaugurująca 3. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych


Zapraszamy na  konferencję oraz targi edukacyjne inaugurujące polskie obchody 3. Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych, które odbędą się 5 listopada 2018 w Warszawie.

Wydarzenie ma na celu wzmocnienie partnerstw w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym współpracy między szkołami zawodowymi i pracodawcami, WBL i dualnego uczenia się.

Skupi się również na wzmacnianiu roli doradztwa zawodowego w perspektywie całego życia. Przedstawiciele poszczególnych branż zaprezentują swoje umiejętności i najlepsze praktyki z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego. Wśród nich zobaczymy najbardziej utalentowanych polskich uczniów, którzy we wrześniu w Budapeszcie rywalizowali o tytuł najlepszych na kontynencie w EuroSkills, czyli europejskim turnieju umiejętności zawodowych.

Podczas konferencji odbędzie się także uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Nauczyciel z POWER-em”. Celem tej inicjatywy jest wyróżnienie osób biorących udział w zagranicznych mobilnościach oraz promocja najciekawszych efektów projektów mobilności realizowanych przez beneficjentów Programu Erasmus+ i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w sektorach edukacja szkolna, oraz kształcenie i szkolenia zawodowe w latach 2014-2017.

Program konferencji i formularz rejestracyjny już wkrótce.

EuroSkills 2018 za nami!


Szósta edycja europejskiego konkursu umiejętności zawodowych dobiegła końca. Budapesztańskie Hungexpo odwiedziło ponad 80 tysięcy zwiedzających.
Ich oczy były zwrócone na prawie 600 zawodników, którzy reprezentowali swoje kraje w 37 konkurencjach.
Wśród nich nie zabrakło ośmioosobowej polskiej reprezentacji. Cieśla, florystka, fryzjer, kucharz, mechatronice, murarz i tynkarz – to na nich były zwrócone reflektory zawodowego świata w ostatnich dniach.

Nasi zawodnicy sprostali niełatwemu zadaniu i rywalizacji z najlepszymi uczniami do 25 roku życia z całej Europy.
Co więcej, Polska wróciła z medalem doskonałości zdobytym przez Macieja Pisarka w konkurencji gotowanie.

 

Mobilne Centrum Edukacyjne po raz kolejny ruszyło w drogę!


Tym razem Mobilne Centrum Edukacyjne odwiedzi Pikniki Językowe podczas których zostaną wręczone nagrody laureatom konkursu European Language Label.

Tegoroczni zwycięzcy ELL to:

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Udaninie,
  • Zespół Szkół nr 19 we Wrocławiu,
  • Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zgłobieniu,
  • Starostwo Powiatowe w Turku,
  • Zespół Szkół nr 1 Gimnazjum i Liceum im. ks. P. Skargi w Szamotułach.

Podczas spotkań uczniowie będą mogli wziąć udział w wielu konkursach językowych a także zaprezentujemy nowatorskie rozwiązania wykorzystywane do nauki języków oraz wprowadzimy w świat kuchni z różnych stron świata.

Juvenes Translatores – Konkurs na najlepszych młodych tłumaczy w Unii Europejskiej


Dziedzictwo kulturowe Europy – to temat tegorocznego konkursu dla młodych tłumaczy Juvenes Translatores. Po raz 12. organizuje go Departament Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej. Konkurs skierowany jest do uczniów z całej Europy, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności w zakresie przekładu pisemnego. W konkursie mogą wziąć udział osoby urodzone w 2001 r.

Aby wziąć udział w konkursie szkoły muszą zarejestrować się na stronie internetowej Juvenes Translatores między 1 września a 20 października 2018 r. Szkoły wybierane są losowo (liczba szkół, które mogą uczestniczyć w konkursie w każdym kraju, zależy od liczby miejsc danego kraju w Parlamencie Europejskim).

Zawodowi tłumacze z Komisji Europejskiej ocenią prace konkursowe i wybiorą najlepsze tłumaczenie z każdego kraju. Wiosną przyszłego roku zwycięzcy zostaną zaproszeni do Brukseli razem ze swoimi nauczycielami i rodzicami, aby wziąć udział w ceremonii rozdania nagród w siedzibie Komisji Europejskiej.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać na następujących stronach:
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores
https://www.facebook.com/translatores
lub też pisząc na adres e-mail: DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu

Relacja na żywo z ceremonii otwarcia EuroSkills 2018


Zapraszamy do oglądania relacji na żywo z ceremonii otwarcia EuroSkills 2018.
Jak zapewne wiecie, w tym roku, po raz pierwszy w historii, w zawodach weźmie udział drużyna z Polski.
Nasz kraj jest reprezentowany przez wyjątkowo uzdolnionych uczniów szkół zawodowych.

Relacja rozpocznie się za 4 godziny: Oglądaj relację na żywo

Zapraszamy do Punktu Informacyjnego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie


Po krótkiej wakacyjnej przerwie, wznawiamy działalność Punktu Informacyjnego FRSE.

Zadaniem Punktu będzie udzielanie rzetelnych i aktualnych informacji na temat zarządzanych przez FRSE programów, doradzanie, oraz ewentualna pomoc w kwestiach formalnych związanych z aplikowaniem. Nie bez znaczenia jest również zwiększenie świadomości społecznej na temat korzyści, jakie niesie ze sobą udział w programach zarządzanych przez FRSE.

W każdy czwartek w godzinach 10: 00 – 14: 00 będzie można bezpośrednio porozmawiać z ekspertami na temat programu Erasmus+ oraz innych programów międzynarodowych realizowanych przez Narodową Agencję.

W tej edycji do działalności Punktu Informacyjnego wprowadzamy możliwość konsultacji  przez Skype.

Już 20 września zapraszamy do zadawania pytań: Agnieszce Bielskiej z Europejskiego Korpusu Solidarności.

Kontakt:
tel. 22 463 15 67

Miejsce:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

Skype:Punkt informacyjny FRSE

Jedyne co jest pewne – to zmiany. Kongres Rozwoju Systemu Edukacji za nami.


W poniedziałek 10 września odbył się Kongres Rozwoju Systemu Edukacji (KRSE). Wzięło w nim udział ponad 700 osób – ekspertów i decydentów ze szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego, mających realny wpływ na system edukacji w Polsce.
Tematyka KRSE skoncentrowana była na wyzwaniach przyszłości, jakie stoją przed polską edukacją. Zaproszeni goście dyskutowali o tym, jak współczesna szkoła powinna wkroczyć w rewolucję 4.0.

„W edukacji jedyne co jest pewne, to zmiany – powiedziała na otwarcie Kongresu minister edukacji narodowej, pani Anna Zalewska. Naszym zadaniem jest przygotowanie i wyposażenie młodych ludzi w kompetencje niezbędne do wejścia w dorosłość, wejścia na rynek pracy. Edukacja ma za zadanie szybko reagować na wyzwania chwili i wyprzedzać trendy”.

Kongres wypełniły dyskusje panelowe, wykłady m.in. Martine Reicherts, w latach 2015-2017 szefowej Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury, która podczas wystąpienia  podkreślała pozanaukową rolę programu Erasmus –  jego niezwykłą wartość wynikającą z możliwości współpracy i socjalizacji jego uczestników w innym środowisku.

Prof. Stefan Kwiatkowski, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w swoim wykładzie o kompetencjach przyszłości podkreślił, że najbardziej będzie potrzebny człowiek potrafiący samodzielnie myśleć i rozwiązywać skomplikowane problemy.

Istotnym punktem KRSE było zaprezentowanie wyników badań przez dr. Pawła Poszytka dyrektora generalnego FRSE na temat kompetencji nauczycieli, wpływu mobilności na ścieżkę kariery absolwentów oraz współpracy pomiędzy uczelniami i biznesem. Jak wskazał na przykładzie wyników badań, ponad 80 proc. korzystających z programu Erasmus oceniło, że miała ona pozytywny wpływ na rozwój ich kompetencji i umiejętności.

Wykład dr Aleksandry Przegalińskiej  z Akademii Leona Koźmińskiego oraz amerykańskiego MIT dotyczył cyfryzacji w odniesieniu do szans i zagrożeń. Wskazała ona w swoim wystąpieniu przykład  tempa zmian zachodzących w odniesieniu choćby do aplikacji – te, które weszły dopiero na rynek już nie są popularne wśród pokolenia millenialsów.

Ważnym punktem KRSE był panel poświęcony kształceniu zawodowemu. W dwóch dyskusjach prowadzonych przez Marka Tejchmana, zastępcę redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej”, przedstawiciele biznesu oraz instytucji badawczych starali się odpowiedzieć na pytanie, jak edukacja powinna sprostać obecnym wymaganiom rynku pracy.

Natomiast o planach programu Erasmus+ po roku 2020 mówiła Sylwia Sitka, przedstawiając główne cele kontynuacji programu  w nowej perspektywie finansowej.

Kongresowi towarzyszyły targi projektów prowadzone przez beneficjentów programów zarządzanych przez Fundację,  dedykowany punkt informacyjny z ekspertami. Odwiedzający mieli także możliwość zapoznania się z publikacjami FRSE.

Odbywające się na PGE Narodowym wydarzenie nie było jednorazowym spotkaniem nauki i biznesu w celu wymiany doświadczeń i dyskusji na temat polskiego systemu edukacji.

Kolejna edycja odbędzie się w przyszłym roku.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia – galeria

EuroSkills 2018 – konkurs skrojony na miarę


W dniach 26-28 września 2018 roku widzimy się  Budapeszcie podczas  europejskiego turnieju umiejętności zawodowych EuroSkills, w którym będą rywalizowali ze sobą/uczestniczyli uczniowie i młodzi adepci zawodu.

W 37 specjalizacjach branżowych zmierzy się ponad 500-set zawodników, którzy przez 3 dni będą oceniani przez międzynarodowych ekspertów. Wśród nich konkurować będzie 8 najzdolniejszych w Polsce uczniów, którzy sprawdzą swoje umiejętności w siedmiu konkurencjach:  gastronomii, florystyce, mechatronice, murarstwie, ciesielstwie, fryzjerstwie oraz tynkarstwie i suchej zabudowie.

Wydarzenie to służy zachęcaniu młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych w ścisłej współpracy z pracodawcami, a także promocji najnowszych rozwiązań w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Zobacz kto powalczy o tytuł  najlepszego w Europie w swojej dziedzinie – Nasz Team

Trzymajmy kciuki !!!