Rozpoczęcie naboru do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej


30 września 2019 r. dobiega końca trzecia kadencja Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnoszących się do spraw dzieci i młodzieży oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.
Efekty działań, które Rada do tej pory podejmowała, potwierdziły, że możliwość swobodnego wyrażania własnych poglądów przez dzieci i młodzież w sprawach bezpośrednio ich dotyczących, ma istotne znaczenie. Doceniając aktywność obecnych członków i zastępców członków Rady, ogłoszony został nabór kandydatów do czwartej kadencji Rady.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania kandydatów do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej poprzez formularz zgłoszeniowy

Kontakt:
Anna Gozdek,
starszego specjalistę
w Biurze Organizacyjnym w Ministerstwie Edukacji Narodowej
tel.: (22) 34-74-140, mail: anna.qozdek@men.qov.pl.

 

Pierwszy nabór wniosków w Programie Edukacja już otwarty


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Na realizację działań edukacyjnych można otrzymać grant w wysokości nawet 250 000 EUR. To pierwszy z trzech naborów ogłaszanych w ramach Programu Edukacja.

Rusza konkurs dla wnioskodawców w Programie Edukacja, realizowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. Wnioski w języku polskim i angielskim należy składać wyłącznie za pośrednictwem systemu online FRSE, Operatora Programu w terminie od 24/06/2019 r. do 15/09/2019 r. Maksymalna wartość grantu na realizowane działania to 250 000 EUR.

Całkowita dostępna wysokość środków w ramach tego naboru wynosi 7 201 257 EUR.

Ogłoszony konkurs przewiduje nabór w ramach czterech komponentów: profesjonalny rozwój kadry, mobilność w szkolnictwie wyższym, współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz współpraca instytucjonalna we wszystkich sektorach edukacji. Działania możliwe do realizacji, to m.in. krótkie wyjazdy szkoleniowe dla kadry, intensywne szkolenia organizowane w Polsce, wymiany akademickie oraz inicjatywy realizowane w partnerstwach, mające na celu poprawę jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej w Polsce.

Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami – Darczyńcami tj. Islandią, Liechtensteinem i Norwegią. Działania programowe mają wspierać rozwój kadr pracujących w obszarze edukacji oraz wzmacniać jakość i dostęp do wiedzy w Polsce.
Realizowane projekty muszą być w zgodzie z celami ogólnymi programu, powinny także wpisywać się w cele szczegółowe komponentów oraz obszary priorytetowe określone dla programu.
Szczegółowe informacje nt. naboru, formularze wniosków i przewodniki dla wnioskodawców są dostępne na stronie internetowej www.education.org.pl 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej animacji prezentującej Program Edukacja.

Z Programu Erasmus i Erasmus+ skorzystało w Europie już 10 mln osób!


Z programu Erasmus skorzystało już w Europie 10 milionów uczestników – poinformował PAP dyrektor FRSE Paweł Poszytek. Dodał, że w tym roku Brexit nie będzie miał negatywnego wpływu na budżet programu, a Wielka Brytania będzie w Erasmusie na pewno do 2020 r.

Liczba uczestników programu Erasmus+ przekroczyła już 10 mln osób – poinformował w rozmowie z PAP Paweł Poszytek dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Wymiana studencka w ramach programu Erasmus oraz jego następcy, czyli programu Erasmus+, jest organizowana w Europie już od 30 lat. Komisja Europejska uruchomiła go 15 czerwca 1987 roku. Polacy na zagraniczne studia w ramach Erasmusa wyjeżdżają od 1998 r.

“Polska w zeszłym roku obchodziła 20-lecie uczestnictwa w programie. Wtedy podsumowano, że z programu skorzystało 200 tys. polskich studentów, a na staże wyjechało 100 tys. młodych ludzi ze szkół zawodowych i techników” – powiedział dr Poszytek.

Mówiąc o przyszłości programu, Poszytek poinformował: “Jeśli chodzi o finansowanie Erasmusa, sprawa się wyjaśniła – Brexit nie będzie miał w tym roku żadnego negatywnego wpływu na budżet programu”. Jak dodał, przez jakiś czas nie było wiadomo, czy Wielka Brytania wpłaci składkę za udział w programie na ten rok. “Było zagrożenie, że budżet zmniejszy się o 15 proc., ale teraz tego zagrożenia już nie ma” – powiedział dyrektor agencji. I dodał, że Wielka Brytania zagwarantowała, że zapłaci tyle, ile powinna.

Zapowiedział, że budżet na przyszły rok się nie zmniejszy. “Osoby, które będą chciały wyjechać na Erasmusa do Wielkiej Brytanii, będą mogły to zrobić” – powiedział. Jak wyjaśnił, dotyczy to okresu do końca tej perspektywy finansowania, czyli do końca 2020 r. Jego zdaniem to dobra wiadomość dla osób, które przygotowują się, by złożyć wniosek do programu Erasmus+ oraz dla tych, które wniosek już złożyły.

“Co będzie w nowej perspektywie – jeszcze nie wiadomo” – dodał. Przypomniał, że – zgodnie z planami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w kolejnych latach budżet na program będzie się zwiększał. “Od 2021 będzie nawet 2-3 razy więcej środków niż w starej perspektywie” – podsumował dotychczasowe ustalenia. Zaznaczył jednak, że Parlament Europejski jeszcze w tej sprawie nie głosował i decyzje, co do szczegółów budżetu programu dopiero będą zapadać.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Źródło informacji – PAP – Nauka w Polsce

Erasmus + i Europejski Korpus Solidarności w obliczu Brexit – nowe informacje


Rada Europejska w dniu 11 kwietnia 2019 r. postanowiła, w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem, przedłużyć okres obowiązywania art. 50 ust. 3 TUE do dnia 31 października 2019 r.

W związku z podpisanym porozumieniem Wielka Brytania pozostaje państwem członkowskim Unii Europejskiej do dnia 31 października 2019 r., ze wszystkimi prawami i obowiązkami.

Co w praktyce oznacza to dla aktualnych i przyszłych uczestników programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności? :

• Zjednoczone Królestwo nadal w pełni uczestniczy w programach: Erasmus+ i Europejskim Korpusie Solidarności,
• W przypadku ratyfikacji umowy o wycofaniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przed dniem 31 października 2019 r. Zjednoczone Królestwo nadal będzie się kwalifikować do udziału
w programie Erasmus+ i Korpusie Solidarności.
• Przyszłe wycofanie się Zjednoczonego Królestwa nie może stanowić uzasadnienia dla anulowania rozpoczętej (lub planowanej) Akcji 1 – mobilności, o ile umowa została podpisana przed 31 października 2019 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Narodowej Agencji Erasmusa+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności: kontakt

Seminarium Eurydice i Youth Wiki.


W dniu 11 czerwca odbyło się w siedzibie FRSE seminarium informacyjne Eurydice i Youth Wiki, które cieszyło się dużym zainteresowaniem – gościło u nas około 70 osób z kilkudziesięciu instytucji, w tym z MEN, MNiSW, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, IBE, uczelni i szkół, organizacji młodzieżowych oraz NGOs.

Podczas sesji poświęconej Eurydice uczestnicy dowiedzieli się jak realizowana jest wczesna edukacja i opieka w Polsce i w Europie, zapoznali się z wyzwaniami i szansami oferowanymi przez edukację cyfrową oraz z wybranymi aspektami zawodu nauczyciela szkolnego i akademickiego w ujęciu porównawczym.

Podczas sesji Youth Wiki przestawione zostały takie aspekty polityki młodzieżowej jak włączanie społeczne młodzieży i wolontariat, młodzież na rynku pracy oraz uczestnictwo młodzieży w życiu politycznym.
Uczestnicy zapoznali się też z ofertą obu programów, dowiedzieli się jak szukać informacji o systemach edukacji poszczególnych krajów oraz polityce młodzieżowej w Europie, a także mieli okazję skorzystać z bezpłatnych publikacji Eurydice, Youth Wiki i FRSE dostępnych na stoisku.

XIV Forum Ekonomiczne Młodych Liderów, 2-6 września 2019, Nowy Sącz – Krynica Zdrój


Już w wrześniu spotkajmy się na największym międzynarodowym spotkaniu społeczno-ekonomicznym młodych liderów w Europie.
W tym roku hasłem przewodnim Forum Ekonomicznego Młodych Liderów jest teza „Umiejętności przyszłości dla przyszłych liderów”

XIV Forum Ekonomiczne Młodych Liderów jest wspaniałą okazją do poznania osób myślących w podobny sposób, którzy podzielają te same wartości i zainteresowania. Podczas Forum stworzona zostanie możliwość spotkania z interesującymi gośćmi: politykami, ludźmi biznesu, nauki i kultury, którzy podzielą się swoją wiedzą, umiejętnościami i wskażą drogę jak zostać jeszcze skuteczniejszym liderem i sprawniej osiągać własne cele.

Zapraszamy do udziału i włączenia się w dyskusję o przyszłości Europy, nowych technologiach i innowacyjnych pomysłach, które zainspirują Was do działania.

2-6 września 2019 bądź w centrum wydarzeń. Do zobaczenia w Nowym Sączu!

NIE ZWLEKAJ DOŁĄCZ DO LIDERÓW WSPÓŁCZESNEJ EUROPY!

Wsparcie osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych – badanie jakościowe w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”


Badanie było jednym z etapów projektu Szansa – nowe możliwości dla dorosłych, realizowanego przez FRSE w partnerstwie z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE). Kontekstem realizacji projektu jest Zalecenie Rady Unii Europejskiej przyjęte 19 grudnia 2016 r. w sprawie ścieżek poprawy umiejętności:  Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults.

Celem badania było określenie jak wygląda wsparcie rozwoju osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, realizowane przez różnego rodzaju organizacje w Polsce. Wyniki niniejszego badania mają dostarczyć wiedzy i rozwiązań, które zostaną wykorzystane przy tworzeniu mappingu obecnego wsparcia oraz ustalaniu warunków naboru grantobiorców.

W badaniu wzięło udział 50 organizacji, które w obszarze swojej działalności realizowały zadania związane z rozwojem umiejętności podstawowych u osób dorosłych. Badanie miało charakter jakościowy, przeprowadzono indywidualne wywiady pogłębione (IDI) w następujących typach organizacji: organizacje z obszaru kultury i wsparcia seniorów, instytucje formalnej edukacji dorosłych, instytucje doskonalenia zawodowego, Instytucje pomocy społecznej, urzędy pracy, Organizacje z obszarów wiejskich, organizacje pozarządowe oraz instytucje w projekcie LOWE.

Wyniki badania zostaną opublikowane przez FRSE w III kwartale 2019 r.

Strona projektu Szansa – nowe możliwości dla dorosłych:  http://szansa-power.frse.org.pl/

Seminarium Eurydice i Youth Wiki – 11 czerwca 2019 r. | Warszawa


Zapraszamy na seminarium informacyjne, które odbędzie się 11 czerwca 2019 r. w siedzibie FRSE (Warszawa, Al. Jerozolimskie 142A).

Seminarium skierowane jest do przedstawicieli resortów odpowiedzialnych za kreowanie polityki edukacyjnej i młodzieżowej, władz oświatowych, środowiska akademickiego, organizacji pozarządowych, dyrektorów szkół, nauczycieli oświaty oraz wszystkich zainteresowanych tematyką edukacji i polityki młodzieżowej.

Podczas sesji poświęconej Eurydice uczestnicy dowiedzą się m. in. o:

  • sposobach realizacji wczesnej edukacji i opieki w Polsce i w Europie
  • wyzwaniach i szansach oferowanych przez edukację cyfrową
  • wybranych aspektach zawodu nauczyciela szkolnego i akademickiego w ujęciu porównawczym.

Podczas sesji Youth Wiki przestawione będą takie aspekty polityki młodzieżowej jak:

  • włączanie społeczne młodzieży i wolontariat
  • młodzież na rynku pracy
  • uczestnictwo młodzieży w życiu politycznym.

Podczas seminarium zostaną zaprezentowane również nowe i planowane publikacje Eurydice oraz zasady funkcjonowania narzędzi Eurydice i Youth Wiki.

Zapraszamy do zapoznania się programem wydarzenia  oraz REJESTRACJI

Udział w seminarium jest bezpłatny.

SPI Inclusion matchmaking – Znajdź europejskie organizacje partnerskie do współpracy na rzecz włączania


Serdecznie zapraszamy na SPI Inclusion matchmaking, które odbędzie się w dniach 6-10 października 2019 w Frankfurtcie/Main, Niemcy

Celem wydarzenia jest wspieranie nawiązywania partnerstw międzynarodowych i inicjowanie projektów służących integracji młodzieży niepełnosprawnej i chorującej w ramach programu Erasmus + Młodzież i Europejskiego Korpusu Solidarności.  Organizowane wydarzenie ma na celu stworzyć okazję dla osób pracujących z młodzieżą niepełnosprawną do spotkania i budowania sieci kontaktów w celu realizowania projektów w programie Erasmus+.

Specjaliści wspierający  młodzież ze specjalnymi potrzebami (niepełnosprawność, wyzwania zdrowotne) będą mieli szansę nawiązać kontakty, podzielić się pomysłami na projekty z potencjalnymi partnerami i zorientować się, jakie możliwości finansowania oferuje program Erasmus + i Europejski Korpus Solidarności. Oba programy oferują narzędzia do wzmacniania i wspierania uczestnictwa, a także integracji społecznej młodych ludzi. Zgłoszenie:  formularz zgłoszeniowy jest dostępny on-line, wymaga zarejestrowania się na portalu Salto-Youth.net https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/spi-inclusion-matchmaking-find-european-partners-for-inclusion-projects.7961/

Koszty uczestnictwa: Koszty uczestnictwa jak i koszty podróży polskich uczestników pokrywa programu Erasmus+.

Osoba kontaktowa w Polskiej Narodowej Agencji:

Magdalena Paszkowska
e-mail: mpaszkowska@frse.org.pl

Tel. 22 4631 416

Nagrody doskonałości w kształceniu zawodowym dla praktyków, organizacji i projektów – VET Excellence Awards!


W ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2019 Komisja Europejska ogłasza nominacje do nagród doskonałości w kształceniu i szkoleniu zawodowym – VET Excellence Awards. Celem konkursu jest promocja jak najlepszych osiągnięć, kreatywności, innowacyjności oraz współpracy w kształceniu i szkoleniu zawodowym w poszczególnych krajach UE.

Do udziału w konkursie można zgłaszać kandydatury osób fizycznych (nauczycieli, trenerów, praktyków VET), instytucji oraz realizowanych projektów w poniższych kategoriach:

Companies and Learners

VET Innovators

European Agencies Awards

Celem Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 2019 jest m.in. poprawa wizerunku i atrakcyjności kształcenia zawodowego, promowanie i upowszechnianie korzyści płynących z kształcenia i szkolenia zawodowego, promowanie programu polityki UE w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym celów, takich jak zapewnienie jakości, elastyczność, doskonałość, włączenie społeczne, wymiar międzynarodowy.
Wśród celów wdrażanych w Polsce zmian w kształceniu zawodowym również znajdują się – odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego, dopasowanie nowego systemu kształcenia branżowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki i poszczególnych branż, poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego, zwiększenie wpływu pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego, promocja vet wśród uczniów i ich rodziców.

Jeśli jesteś kreatywny, to zgłoś się na konkurs!