Dane statystyczne dotyczące wyjazdów i przyjazdów studentów i pracowników z/do Polski w ramach programu Erasmus+ w projektach mobilności z krajami programu oraz krajami partnerskimi zaakceptowanych w roku 2016 (wg stanu na 11.01.2019).


Większość wyjazdów/przyjazdów miała miejsce w roku akademickim 2016/17.

Tabele referencyjne [XLS]

Współpraca z krajami programu (KA103):

  • Wyjazdy studentów z Polski za granicę [XLS]
  • Przyjazdy studentów z zagranicy do Polski [XLS]
  • Wyjazdy pracowników uczelni z Polski za granicę [XLS]
  • Przyjazdy pracowników z zagranicy do Polski [XLS]
  • Porównanie wyjazdów z Polski i przyjazdów do Polski [XLS]

Zaproszenie na konferencję Nauczanie języków obcych w szkołach


25 marca 2019 r. zapraszamy nauczycieli języków obcych na konferencję Nauczanie języków obcych w szkołach. Konferencja odbędzie się Hoteul Mercure Warszawa Centrum.

W trakcie konferencji przedstawiony zostanie obecny stan szkolnej edukacji językowej: możliwości skutecznej nauki języków obcych wedle nowych zapisów w Podstawie programowej, analiza wyników zewnętrznych egzaminów językowych, aktualna sytuacja edukacji dwujęzycznej, a także całościowa ocena kształcenia językowego  na tle sytuacji europejskiej.

W drugiej części wydarzenia zapraszamy do udziału w sesjach tematycznych poświęconych aspektom efektywnych działań dydaktycznych: od rozwijania kompetencji rozumienia ze słuchu i sprawności czytania ze zrozumieniem pod kątem wymagań nowego egzaminu 8-klasisty, przez odpowiednie podejście do kreatywności nauczycielskiej i uczniowskiej, po refleksje nad skutecznością nauczania i  postawą skutecznego nauczyciela, a trenerzy programu eTwinning zaprezentują praktyczne możliwości wykorzystania nowych technologii w nauczaniu języków obcych. Dla wszystkich uczestników będzie dostępny punkt informacyjny FRSE, w tym programu Erasmus+, z  którego w  ciągu siedmiu lat skorzysta 4 mln osób w całej Europie oraz 125 tys. instytucji.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Zapraszamy do rejestracji poprzez formularz rejestracyjny

Więcej informacji na stronie stronie konferencji

Komunikat Komisji Europejskiej do beneficjentów programu Erasmus+ współpracujących z Wielką Brytanią


Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Komisji Europejskiej dotyczącym planu działań awaryjnych na wypadek braku porozumienia między Wielką Brytanią a Unią Europejską, dot. wyjścia ze struktur UE. Przyjęte rozwiązania mają chronić m.in. uczestników programu Erasmus+, którzy będą przebywać w Wielkiej Brytanii w dniu opuszczenia przez nią UE.  Na stronie Komisji można znaleźć odpowiedzi na pytania dot. projektów realizowanych z Wielką Brytanią w ramach programu Erasmus+, po 30 marca 2019 r.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2019-65_en.pdf

FAQ dot. beneficjentów Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/brexit-protecting-learners-ongoing-erasmus-mobility-exchanges_en

Komunikat ogólny: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6851_pl.htm

Zaproszenie na konferencję Edukacja z Informatyką, 11 marca 2019 r. PGE Narodowy, Warszawa


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na prezentację jakościowej zmiany w edukacji, wynikającej z podstawy programowej w zakresie wykorzystania nowych technologii w  nauczaniu. Uczestnicy będą mogli zapoznać się również z ofertą programów cyfryzacji dla szkół.  Zapraszamy do udziału w sesjach tematycznych poświęconych praktycznemu wykorzystaniu nowych technologii w edukacji. Jedna z sesji odbędzie się w Mobilnym Centrum Edukacyjnym FRSE – nowoczesnej ciężarówce edukacyjnej i przestrzeni dydaktycznej dla nauczycieli, których zapraszamy do świata wirtualnej nauki. Dla wszystkich uczestników będzie dostępny punkt informacyjny Erasmus+, programu z którego w ciągu siedmiu lat skorzysta 4 mln osób w całej Europie oraz 125 tysięcy instytucji.

Konferencja jest bezpłatna. Skierowana jest do dyrektorów szkół, nauczycieli oraz przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej.

Zapraszamy do odwiedzenia strony dedykowanej konferencji: http://erasmusplus.org.pl/konferencjeregionalne/

Program

Rejestracja

Konferencja TEPE 2019 – Quality Teachers and Quality Teacher Education: Research, Policy and Practice


Zapraszamy Państwa na 13 Międzynarodową konferencję sieci naukowej Teacher Education Policy in Europe –  TEPE 2019 –  Quality Teachers and Quality Teacher Education: Research, Policy and Practice,  która odbędzie się w dniach 16-18 maja 2019 r. w Krakowie.

Głównym celem sieci naukowej TEPE jest wypracowywanie zaleceń dotyczących polityki kształcenia nauczycieli na poziomie instytucjonalnym, krajowym i europejskim, a także rozwijanie badań w dziedzinie edukacji nauczycieli, wspieranie mobilności i rozwój europejskiego wymiaru edukacji nauczycieli oraz rozwój metod ewaluacji w kształceniu nauczycieli.

Podczas spotkania uczestnicy  będą szukać odpowiedzi na m.in. takie pytania jak:

  • Co jest potrzebne, aby  wykształcić nauczyciela o wysokich kwalifikacjach?
  • Co można zrobić, aby stworzyć takie systemy, w których każdy uczeń może mieć dobrze wyszkolonych, wykwalifikowanych i zmotywowanych nauczycieli, którzy promują wszechstronną i sprawiedliwą edukację dla wszystkich?
  • W jaki sposób warunki pracy nauczycieli wpływają na jakość nauczycieli? Jaka jest wysoka jakość w kształceniu nauczycieli?

Więcej informacji na stronie wydarzenia  www.tepe2019.pl

Zapraszamy do rejestracji poprzez formularz rejestracyjny.

Organizatorami konferencji są:
TEPE Scientific Network,  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE),  Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Katedra Dydaktyki i Edukacji Nauczycielskiej na Wydziale Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego.

Konferencja prowadzona jest w języku angielskim

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Ponadnarodowa mobilność uczniów – Dni otwarte


Zespół Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój zaprasza na dni otwarte dotyczące nowego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konsultacje indywidualne odbywać się będą w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie przy ul. Aleje Jerozolimskie 142A, sala 358 A/B, III piętro, w godz. 9.00 – 14.00 w następujących terminach:

• 31.01.2019 r.
• 6.02.2019 r.
• 7.02.2019 r.
• 12.02.2019 r.

Podczas indywidualnych konsultacji istnieje możliwość uzyskania dodatkowych informacji związanych z obszarem merytoryczno-finansowym projektu, prawidłowym wypełnieniem wymaganych dokumentów, obszarem działań w zakresie projektu a także odpowiedzi na pytania dotyczące kwestii formalnych związanych ze złożeniem formularzy zgłoszeniowych.

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach indywidualnych prosimy o kontakt z zespołem merytorycznym PO WER SE pod nr tel. 224 631 314 bądź drogą elektroniczną: tomasz.walkuski@frse.org.pl

Więcej informacji na stronie projektu

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie pokrywa kosztów przyjazdu na spotkanie oraz zakwaterowania.

Ogólnopolski Dzień informacyjny Erasmus + i Europejskiego Korpusu Solidarności 2019 za nami.


Mimo mrozu i śnieżnej aury prawie tysiąc osób z całej Polski zjechało 8 stycznia do Warszawy na Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności. Na PGE Narodowy spotkali się ludzie, którzy zawodowo zajmują się edukacją: nauczyciele, dyrektorzy szkół, członkowie wielu stowarzyszeń i fundacji, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która organizowała wydarzenie.

Była to świetna okazja, żeby dowiedzieć się, jakie możliwości daje Program Erasmus+. Bo zgodnie z hasłem: “zmienia życie, otwiera umysły” w ramach następnego długoterminowego budżetu UE obejmującego lata 2021–2027 Komisja Europejska proponuje dwukrotne zwiększenie środków na program Erasmus do kwoty 30 mld euro co umożliwi objęcie wsparciem nawet 12 milionów osób, czyli trzy razy więcej niż w bieżącym okresie finansowania.

Dzięki Programowi rozwijają się nie tylko uczniowie czy studenci, ale też kadra pedagogiczna. Tak się dzieje choćby dzięki wymianom zagranicznym, gdzie nauczyciele mogą podglądać, jak prowadzi się lekcje u kolegów z innych krajów, a uczniowie mogą dzielić się doświadczeniami z rówieśnikami w całej Europie. Przy okazji poznają inne kultury, nawiązują nowe kontakty i rozwijają umiejętności językowe.

Podczas Dnia Informacyjnego uczestnicy brali udział w sesjach tematycznych poświęconych projektom w ramach Programu Erasmus+ i nie tylko. Dotyczyły one m.in. szkolnictwa wyższego, edukacji młodych  i dorosłych, szkoleń zawodowych czy eTwinningu (nowoczesnej edukacji z wykorzystaniem technologii), ale także wymian bilateralnych realizowanych w ramach programów międzyrządowych.  W tym czasie istniała możliwość uzyskania niezbędnych informacji praktycznych dotyczących składania wniosków. Była też okazja, by porozmawiać sam na sam z ekspertami o korzyściach płynących z realizacji projektów w ramach  Programu Erasmus+ czy podzielić się wątpliwościami. Inspiracji do tworzenia własnych projektów uczestnicy szukali na Targach Dobrych Praktyk. Przedstawiciele szkół i organizacji pozarządowych, którzy są beneficjentami Programu Erasmus+, wymieniali się z gośćmi swoimi doświadczeniami.

W tym dniu, uczestnicy wydarzenia mogli także dowiedzieć się więcej o nowym programie Komisji Europejskiej – Europejskim Korpusie Solidarności. Umożliwia on młodym ludziom udział w projektach (w kraju lub za granicą) z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego. Możliwości, które otwiera Program są ogromne. Na wszystkie działania nowego programu Komisja Europejska do 2020 roku przeznaczyła budżet wysokości 376 milinów euro, który umożliwi udział w programie ponad 300 000 osób.

Po raz kolejny podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ wręczono nagrody laureatom konkursu fotograficznego Selfie+. Autorzy najlepszych zdjęć pokazujących efekty działania realizowanych projektów dostali profesjonalne aparaty oraz kamery GoPro.

Najbliższy termin składania wniosków to 5 luty 2019 r.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami na stronie: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/terminy/

Ogólnopolski Dzień Informacyjny Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, 8 stycznia 2019 r., Warszawa


Rejestracja na wydarzenie została zamknięta

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza na Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, który odbędzie się 8 stycznia 2019 r w Warszawie na PGE Narodowy.

Podczas wydarzenia zapraszamy  na sesje tematyczne, spotkania z ekspertami narodowej agencji, będzie też możliwość konsultacji indywidualnych oraz podzielenia się dotychczasowym doświadczeniem.

Serdecznie zapraszamy wszystkie instytucje, organizacje i firmy zainteresowane realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych. Szczególnie zapraszamy nowych wnioskodawców, który chcieliby rozpocząć współpracę międzynarodową w ramach unijnych programów edukacyjnych. Podczas tegorocznego dnia informacyjnego zaprezentujemy wszystkie inicjatywy i programy zarządzane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Zobacz program wydarzenia: PROGRAM

Więcej informacji na stronie wydarzenia: Ogólnopolski Dzień Informacyjny Erasmus+ 2019

Zapraszamy do rejestracji: formularz rejestracyjny

Zapraszamy do pobrania aplikacji dedykowanej temu wydarzeniu: iOS  lub Android

 

 

Polsko-litewski konkurs wniosków na rok 2019 OTWARTY! – czekamy do 31 stycznia 2019 r.


Jeżeli chcesz zrealizować w 2019 roku polsko-litewski projekt młodzieżowy, zapraszamy do składania wniosków.
W ramach Funduszu można realizować projekty takie jak wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne.

Celem projektów jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do wspólnych działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się, odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

Realizacja projektów

Projekty, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu 2019 muszą zostać zrealizowane pomiędzy 1 kwietnia, a 31 października. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i warunków realizacji projektów w 2019 r. są dostępne w zakładce Zasady formalne.

Termin składania wniosków:

Wnioski można składać do 31 stycznia 2019 r. godz. 23:59
Wyniki konkursu będą znane w marcu 2019.

Każdy projekt powinien zostać złożony w systemie www.online.frse.org.pl wraz ze wszystkimi załącznikami.

Szczegółowe informacje dotyczące