Projekty na nowo – realizacja działań w czasie epidemii COVID-19


Ze względu na trudną sytuację wywołaną epidemią koronawirusa praca nad projektami stała się większym wyzwaniem. Jednak nie jest niemożliwa! Mamy wiele narzędzi, z których możemy korzystać, by dalej sprawnie realizować projekty.
Nowe technologie będą dla nas wsparciem w trakcie:

 • organizacji pracy w zespole projektowy,
 • rekrutacji uczestników do projektu,
 • realizacji zajęć przygotowawczych,
 • promocji i upowszechniania rezultatów projektów.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu, który mamy nadzieję, będzie dla Państwa inspiracją i wsparciem w realizacji projektów!

INFO wtorki RPI – Programy wsparcia finansowego dla szkół


INFO wtorki RPI, to cykliczne spotkania online prowadzone przez przedstawicieli Regionalnych Punktów Informacyjnych Fundacji Rozwoju Sytemu Edukacji.

Pierwsze spotkanie z tego cyklu odbędzie się już 2 czerwca o godz. 14:00. Zaprezentowane zostaną programy i inicjatywy wspierające edukację i funkcjonowanie szkół. Omówione zostaną m.in. Program Edukacja – EOG, program cyfrowej mobilności – eTwinning, Programy Bilateralnej Współpracy Młodzieży, a także inicjatywy tj.: Eurodesk, Europass oraz EPALE.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się na stronie internetowej spotkania.

Spotkanie poprowadzi: Emilia Gwizd, przedstawicielka Regionalnego Punktu Informacyjnego FRSE z Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

COVID-19 – Dodatkowe rozwiązania proponowane do wdrożenia w projektach programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności w nadchodzących miesiącach


Mobilność nadal pozostaje centralną częścią projektów w ramach programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. Z drugiej jednak strony wyjątkowe okoliczności spowodowane pandemią COVID-19 oraz ograniczenia w przemieszczaniu się, które obecnie obowiązują, z oczywistych względów mają wpływ na harmonogram wdrażania mobilności  w projektach obu programów w nadchodzących miesiącach.

W związku z tym Komisja Europejska i Narodowa Agencja proponują następujący katalog możliwych rozwiązań w odniesieniu do działań prowadzonych w roku 2020 w projektach dofinansowanych w konkursach ogłoszonych w 2020 r. lub w latach poprzednich. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem.

Ankieta badająca poziom satysfakcji beneficjentów ze współpracy z FRSE w dobie koronawirusa


W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę CONVID-19 i wiążącymi się z tym obostrzeniami w Polsce, Europie i na świecie (zamknięcie granic, wstrzymanie pasażerskiego transportu międzynarodowego, zawieszenie pracy szkół) pracownicy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji starają się sprostać wszystkim wyzwaniom i pomóc w rozwiązywaniu problemów i wątpliwości, z którymi zmagają się Państwo w nowej rzeczywistości.

Chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat naszej pracy i satysfakcji z proponowanych rozwiązań. Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej poziomu zadowolenia ze współpracy z Fundacją.
Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 29.05.2020 r.

Państwa opinie umożliwią nam udzielanie jak najlepszego wsparcia w realizowanych przez Państwa projektach.

Pozdrawiamy,

Pracownicy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

Partnerzy w edukacji: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zacieśniają współpracę.


W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się spotkanie Tomasza Michałowskiego, szefa gabinetu ministra, z kierownictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Przedmiotem spotkania było zainicjowanie rozmów dotyczących trwałego modelu współpracy pomiędzy instytucjami. Będzie on miał na celu podejmowanie wspólnych działań na rzecz umiędzynarodowienia polskich uczelni i zwiększenia ich atrakcyjności na globalnym rynku edukacyjnym.

Biorący udział w spotkaniu zgodnie stwierdzili, że aby głos polskich uczelni był słyszany i liczył się na arenie międzynarodowej, należy połączyć wysiłki oraz podjąć wspólne działania na rzecz wsparcia tego sektora. Zdaniem dr Grażyny Żebrowskiej, nowej dyrektor NAWA, o osiągnięciach polskich uczelni i instytutów badawczych już nieraz było głośno podczas wielu międzynarodowych wydarzeń, należy zatem tę tendencję podtrzymać, inicjując i ułatwiając współpracę między polskimi i zagranicznymi partnerami. Uczestnicy spotkania uznali, że może to nastąpić m.in. dzięki stałemu i sprawnie zorganizowanemu prezentowaniu rodzimego sektora szkolnictwa wyższego zarówno w kraju jak i za granicą oraz tworzeniu stałych platform współpracy między uczelniami.

Dyrektor Generalny FRSE, dr Paweł Poszytek podkreślił z jednej strony prawie 30 letnie doświadczenie instytucji w zarządzaniu programami edukacyjnymi finansowanymi z budżetu Unii Europejskiej, w tym programu Erasmus+, spadkobiercy znanego w kraju, Europie i na świecie „znaku firmowego” wspólnej Europy, z drugiej zaś zadeklarował gotowość do łączenia wysiłków i współpracy przy organizacji wydarzeń, konferencji, kongresów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.

Tomasz Michałowski, szef Gabinetu Politycznego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podkreślił, aby proponowane działania mogły dojść do skutku i mieć stały wpływ na poprawę jakości kształcenia na poziomie akademickim, kluczowa jest trwałość partnerstw instytucjonalnych, zaś zawierane właśnie trójstronne porozumienie jest pierwszym krokiem, by ją osiągnąć.

Trwająca pandemia zmieni formy i modele międzynarodowej współpracy instytucjonalnej. Nie ma jednak mowy o jej zaniechaniu – procesu umiędzynarodowienia nie można odwrócić. To dobry moment na „nowe otwarcie” i wypracowanie efektywnego modelu współpracy pomiędzy instytucjami mającymi zbieżne cele – praca nad dobrym odbiorem Polski i jej szkolnictwa wyższego za granicą oraz wykorzystywaniem umiędzynarodowienia, jako narzędzia służącego lepszej jakości kształcenia i badań naukowych.

Partnerzy w edukacji:

Epidemia nie zatrzymała Erasmusa – rozmowa z dr. Pawłem Poszytkiem, Dyrektorem Generalnym FRSE


„Pandemia zastała uczestników mobilności w różnych sytuacjach: niektórzy byli już w partnerskich uczelniach zagranicznych, inni szykowali się do wyjazdu, jeszcze inni przygotowywali się do przystąpienia do rekrutacji umożliwiającej udział w Erasmusie+ w kolejnym semestrze lub roku akademickim. Mobilności tych, którzy jeszcze nie wyjechali, zostały przesunięte w czasie. Wszyscy czekają na podjęcie przez uczelnie w Europie i na świecie decyzji o tym, czy w roku 2020/21 będą przyjmować studentów zagranicznych, bo to determinuje dalsze etapy przygotowania i realizowania mobilności. To trudne decyzje, ale wkrótce trzeba będzie je podjąć, bo wymiana studentów Erasmusa+ już na dobre zagościła w standardowym funkcjonowaniu tysięcy uczelni, co wpływa na planowanie działań dydaktycznych dla całej społeczności akademickiej” – mówi dr Paweł Poszytek.

Więcej  o potencjale Programu Erasmus+, planach jego rozwoju w kolejnej perspektywie finansowej UE dowiecie się Państwo z rozmowy opublikowanej na łamach Forum Akademickiego.

Webinaria z Mobilnym Centrum Edukacyjnym


Uwaga! – z przyczyn od nas nie zależnych webinaria zostają odwołane. 

Serdecznie zapraszamy na webinaria, które odbędą się w dniach 26 i 27 maja 2020r.

26 maja zapraszamy na spotkanie online, które będzie poświęcone nowoczesnym narzędziom TIK pomocnym w przygotowaniach do egzaminów pisemnych uczniów klas 8 oraz klas maturalnych. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane aplikacje oraz platformy, które ułatwiają przygotowanie się do egzaminów oraz późniejszą ich weryfikację.

link do rejestracji: https://frsewebinarium.clickmeeting.pl/mce-zdalne-przygotowanie-do-egzaminow-szkolnych-/register

27 maja zapraszamy na webinarium dotyczące pisania ciekawych historii z wykorzystaniem narzędzi TIK. Podczas spotkania będzie możliwość poznania narzędzi, które pozwolą poprowadzić lekcje zdalne kształtując przy tym umiejętności budowania wypowiedzi dzieci w formie pisemnej i ustnej.

link do rejestracji: https://frsewebinarium.clickmeeting.pl/mce-i-ty-mozesz-pisac-fascynujace-historie-/register

Spotkania poprowadzi: Wioletta Matusiak, trenerka Mobilnego Centrum Edukacyjnego, facylitatorka procesów rozwojowych w programach takich jak: Projektanci Innowacji PFR czy Active Citizens, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wolontariuszka w wielu projektach społecznych min: Coderdojo, Mobilni Doradcy.

Działasz, Upowszechniasz, Inspirujesz – zostań EDUinspiratorem!


Uczestniczyłeś w projektach edukacyjnych realizowanych w ramach programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji? Zdobyłeś nowe umiejętności? Zainspirowałeś? Zachęciłeś innych do działania? Sam działasz dalej w obszarze edukacji?

Zgłoś się i zdobądź tytuł EDUinspiratora 2020! Na zgłoszenia czekamy do 15 września 2020 roku.

Więcej informacji na stronie konkursu.

COVID-19 i życie studenckie – zaproszenie do wypełnienia ankiety naukowej


Droga Studentko! Drogi Studencie!

Pandemia SARS-CoV-2 postawiła przed nami wszystkimi wiele wyzwań. Jak Ty radzisz sobie z obecną sytuacją? Udzielając informacji na ten temat w dołączonej poniżej ankiecie, wesprzesz zespół naukowców i studentów w tworzeniu strategii wsparcia psychologicznego i próbie skutecznego zmierzenia się z negatywnymi, długofalowymi psychologicznymi skutkami pandemii.

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut.

Bezpośredni link do ankiety:

Badanie realizowane jest przez zespół naukowców i studentów z Zakładu Psychologii i Komunikacji Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) we współpracy z Uniwersytecką Poradnią Psychologiczną WUM, Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Polskim Towarzystwem Medycyny Stylu Życia.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z kierownikiem badania, dr Magdaleną Łazarewicz, WUM (magdalena.lazarewicz@wum.edu.pl)

Konkurs EDUinspiracje Media 2020


Konkurs skierowany jest do dziennikarzy i publicystów, którzy w swoich pracach poruszają idee kształcenia i edukacji europejskiej.
Już dzisiaj zgłoś swój materiał do konkursu, pokaż, jak edukacja pozytywnie zmienia świat, bądź inspiracją dla innych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie konkursu.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.

 

Zapraszamy na webinarium – Skuteczne upowszechnianie, czyli jak w sposób efektywny pokazać rezultaty on – line


Możliwość wykorzystania cyfrowych zasobów wiedzy, w czasie kiedy większość z nas pracuje i uczy się zdalnie, coraz bardziej przybiera na znaczeniu. Wiele zastosowanych praktyk komunikacji i uczenia się pozostanie z nami na dłużej. Lepsze zrozumienie i wybór odpowiednich narzędzi do komunikowania on – line pozwoli na efektywne wykorzystanie rezultatów projektów. Może ułatwić realizację działań projektowych i zwiększyć trwałość rezultatów.

Serdecznie zapraszamy na webinar „Skuteczne upowszechnianie, czyli jak w sposób efektywny pokazać rezultaty on – line”.
Spotkanie online odbędzie się  20 maja o  godz. 14.00, więcej informacji oraz link do rejestracji można znaleźć na stronie wydarzenia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konsultacje dotyczące terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021


Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Na opinie dotyczące proponowanych terminów Ministerstwo Edukacji Narodowej czeka do 13 maja br. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

Więcej informacji na stornie  Ministerstwa.

Regionalny Punkt Informacyjny FRSE w Opolu – Podsumowanie projektu “Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu”


Regionalny Punkt Informacyjny FRSE funkcjonujący przy Kuratorium Oświaty w Opolu działa aktywnie także w trudnych czasach pandemii. W dniu 24 kwietnia 2020 r. odbyło się spotkanie online dotyczące podsumowania projektu: „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu” realizowanego w ramach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 przez Zespół Szkól Licealno-Technicznych w Kluczborku. Takie formy działań doskonale wpisują się w promowanie nowoczesnych technologii w edukacji, upowszechnianie realizowanych projektów oraz mogą być przykładem dobrych praktyk dla innych instytucji.

Zapraszamy do obejrzenia podsumowania projektu.

Dzień Europy – #EuropeansAgainstCovid19


Dzień Europy jest dniem, w którym co roku świętujemy pokój i jedność w Europie. W tym roku, bardziej niż kiedykolwiek, powinniśmy być razem, zjednoczeni w walce, solidarni, wspierający się wzajemnie, a 9 maja jest doskonałą okazją, żeby o tym przypomnieć.

W tych trudnych czasach szczególnie ważne jest, aby pokazać, że nam zależy. Nie musisz być bohaterem, aby pomóc – zobacz jak robią to inni: https://www.europarl.europa.eu/europeans-against-covid19/

Bądźmy razem – nadal jest to nasze wspólne święto!

#EuropeAgainstCovid19

dr Paweł Poszytek: Kompetencje cyfrowe niczym przeciwciała zwiększą naszą odporność


“Nowe kompetencje będą niezbędne, bo światowy kryzys przyspieszy trendy, o których mówi się od lat – m.in. rozwoju e-commerce oraz automatyzacji i robotyzacji produkcji. Większe tempo zmian wynikać będzie nie tylko z efektywności tych rozwiązań, ale też z tego, że… roboty nie wymagają kwarantanny. Znacząco wzrośnie siła ekonomiczna firm, które będą potrafiły w tym trendzie się odnaleźć – i odnaleźć pracowników, którzy podołają wyzwaniu.”

O faktach i mitach związanych z kompetencjami cyfrowymi, o edukacji przyszłości, wychodzeniu z kryzysu gospodarczego, cyberbezpieczeństwie i współpracy międzynarodowej przeczytacie dzisiaj w Dzienniku Gazeta Prawna

Osiągnięcie roku 2020 w Edukacji dorosłych Erasmus+


Rok 2020 okazał się wyjątkowym rokiem pod względem liczby wniosków w obu akcjach sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+. W akcji Mobilność kadry edukacji dorosłych otrzymaliśmy aż 161 wniosków, co w porównaniu do ubiegłorocznej, też rekordowej liczby 124 wniosków daje wzrost o 30%. W akcji Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych, w której kilka dni temu zakończyliśmy nabór wniosków, wzrost ich liczby w stosunku do roku ubiegłego jest aż o 98% – ze 105 do imponujących 208 wniosków.

Tradycyjnie w sektorze Edukacja dorosłych Erasmus+ najwięcej wniosków składają stowarzyszenia i fundacje, w tym roku są to 2/3 wszystkich wnioskodawców.

Edukacja zdalna w szkolnictwie zawodowym – jak szkoły branżowe mogą reagować na obecny kryzys” podsumowanie debaty online zorganizowanej wspólnie z redakcją dziennika “Rzeczpospolita”


Jak szkolnictwo branżowe zareagowało na sytuację związaną z pandemią? Jak aktualnie przebiega edukacja zawodowa? Jakie stoją przed nią wyzwania i jak w ich przezwyciężaniu może pomagać realizacja międzynarodowych projektów w ramach programów takich, jak np. Erasmus+ czy eTwinning? To nie jedyne zagadnienia, o których rozmawiali eksperci podczas debaty „Edukacja zdalna w szkolnictwie zawodowym – jak szkoły branżowe mogą reagować na obecny kryzys” zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą”.

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem debaty: https://www.rp.pl/Praca/305059899-Pandemia-nie-porazila-szkolnictwa-branzowego.html

Zapraszamy do obejrzenia debaty  Edukacja zdalna w szkolnictwie zawodowym

Badanie nt. wpływu pandemii COVID-19 na prawa osób młodych ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia i edukacji


Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, które zostało opracowane przez Globalną Inicjatywę ws. godnych miejsc pracy dla ludzi młodych, w której skład wchodzi m.in. MOP, AIESEC czy UNHCR.

Celem badania jest dotarcie do jak największej liczby ludzi młodych ze wszystkich regionów, państw i pochodzących z różnych grup społecznych, zarówno aktywnych zawodowych, jak i niezatrudnionych, nie szkolących się i nie kształcących się (NEET).

Wyniki badania zostaną szeroko rozpowszechnione wśród rządów, partnerów społecznych i organizacji partnerskich Globalnej Inicjatywy.

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 10 min. i można to zrobić do 21 maja 2020 r.

Link do ankiety: https://www.surveymonkey.com/r/NPC38JS?lang=pl

 

Konkurs na Regionalne Punkty Informacyjne FRSE


Jeżeli Państwa organizacja/instytucja posiada doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych i chce promować międzynarodowe programy edukacyjne w swoim środowisku lokalnym, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na Regionalne Punkty Informacyjne (RPI)  Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) na lata 2020-2021 i zostania przedstawicielem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w regionie.

Więcej informacji na stronie Regionalnych Punktów Informacyjnych FRSE.

 

Wyniki konkursu wniosków 2020 złożonych w ramach programu Erasmus+ Sektor Młodzież – Runda 1


Informujemy, że zostały ogłoszone  wyniki konkursu wniosków (termin 11 lutego 2020) złożonych w ramach programu Erasmus+ Sektor Młodzież.

Indywidualne powiadomienia o wynikach konkursu ze szczegółowymi informacjami na temat przeprowadzonej oceny wniosków zostaną wysłane w późniejszym terminie, drogą mailową na adresy wnioskodawców podane we wniosku o dofinansowanie.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie erasmusplus.org.pl

 

Debata online: „Edukacja zdalna w szkolnictwie zawodowym – jak szkoły branżowe mogą reagować na obecny kryzys”


Już dziś odbędzie się debata online: „Edukacja zdalna w szkolnictwie zawodowym – jak szkoły branżowe mogą reagować na obecny kryzys”. Podczas dyskusji w gronie ekspertów zostaną poruszone zagadnienia:

 • realizacji międzynarodowych projektów w ramach programów takich, jak Erasmus+ czy eTwinning,
 • rozwiązania kwestii nauki zdalnej bez możliwości odbywania praktyk zawodowych (w Polsce i innych krajach UE),
 • EuroSkills – przygotowanie uczniów do europejskiego konkursu umiejętności zawodowych.

W debacie wezmą udział m.in.:

 • dr Paweł Poszytek – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji,
 • Paweł Salamon – nauczyciel w Zespole Szkół Gastronomicznych Gorzów Wielkopolski, Team Lider drużyny WorldSkills Poland,
 • Marcin Berta – DMG Mori, Ekspert WorldSkills Poland dla zawodu „Frezowanie CNC”,
 • Tomasz Marmaj – nauczyciel i koordynator projektów Erasmusa, Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie. Trener zawodniczki WorldSkills Poland Alicji Jurczak w konkurencji projektowanie graficzne,
 • Jarosław Jurzak – Radny Powiatu Oświęcimskiego.

Relacja z debaty – 6 maja 2020r. na stronie: www.rp.pl

eTwinning Polska w Pytaniu na śniadanie


Dzisiaj w Pytaniu na śniadanie mówiliśmy o platformie eTwinning! Przedstawiliśmy m.in.  założenia programu i realizowanych projektów. Była także możliwość zobaczyć, jak wygląda korzystanie z platformy w praktyce.

Zachęcamy do obejrzenia audycji.

 

Podsumowanie debaty: “Edukacja w czasach pandemii. Czy szkoły staną się liderami cyfrowej transformacji?”


Czy jest szansa na to, że dzięki obecnym, trudnym doświadczeniom szkoły staną się liderami cyfrowej transformacji? Próbie odpowiedzi na to oraz wiele innych pytań poświęcona była debata „Edukacja w czasach pandemii. Czy szkoły staną się liderami cyfrowej transformacji?” zorganizowana online przez Dziennik Gazetę Prawną. Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem debaty.

Całe nagranie debaty dostępne jest na stronie: https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/debaty/

Partnerem merytorycznym debaty była Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

 

Solidarność w praktyce – inicjatywy zagranicznych wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności


Lekcje dotyczące zanieczyszczenia powietrza dla krakowskich uczniów, zajęcia językowe dla najmłodszych w Klimontowie, dostarczanie paczek żywnościowych do seniorów i chorych Szczecinian, szycie maseczek dla kieleckich i wrocławskich szpitali – to tylko niektóre inicjatywy zagranicznych wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności przebywających w tej chwili w Polsce.

Choć wszyscy obawiają się choroby, nie mogą siedzieć bezczynnie. Działają na rzecz innych, bardziej bezbronnych, pomagają rodzicom w organizacji czasu dzieciom, szukają nowych form wsparcia dla swoich lokalnych społeczności. Blisko 300 zagranicznych wolontariuszy włączyło się aktywnie w działania społeczne w kilkunastu polskich miastach. Nie zdecydowali się na powrót do swoich rodzinnych stron, chcą pomagać nadal w Polsce.

Dziękujemy!

Więcej informacji na:
https://eks.org.pl/2020/04/07/wolontariusze-w-akcji/

Zapraszamy na debatę – Edukacja w czasach pandemii. Czy szkoły staną się liderami cyfrowej transformacji?


Zapraszamy do obejrzenia debaty online: Edukacja w czasach pandemii. Czy szkoły staną się liderami cyfrowej transformacji?

W zorganizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna spotkaniu wezmą udział m.in.:

 • Rafał Lew-Starowicz, Zastępca Dyrektora w departamencie podręczników, programów i innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 • Justyna Jasiewicz, Dyrektor departamentu społeczeństwa informacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Łucja Kornaszewska-Antoniuk, Kierownik działu programów, Fundacja Orange
 • Cecylia Szymańska-Ban, Sales Director – Education Industry, Microsoft dla edukacji
 • Wojciech Sak, Wiceprezes Zarządu, VULCAN Sp. z o.o.
 • Anna Czacharowska-Rybkowska, CSR Program Manager, Cisco Systems Poland Sp. z o.o.
 • Rajmund Dziemaszkiewicz – Product Director, ClickMeeting

Podczas dyskusji zaproszeni goście będą szukać odpowiedzi na pytania dotyczące zmiany modelu edukacji, cyberbezpieczeństwa, gotowości uczniów i nauczycieli do korzystania z serwisów edukacyjnych i narzędzi online. Poruszone zostaną również zagadnienia odnoszące się do atrakcyjności lekcji zdalnych oraz przystosowania ich do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.
Debatę będzie można obejrzeć w dniu 9 kwietnia (czwartek) o godzinie 12:00 na stronie Dziennika Gazeta Prawna oraz na FB serwisu GP.

Partnerem debaty jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Komunikat dla beneficjentów programów Erasmus+, Europejskiego Korpusu Solidarności i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)


Zapraszamy do zapoznania się z zaleceniami Komisji Europejskiej z dnia 27 marca 2020 r. dla Narodowej Agencji dotyczącymi stosowania zasady siły wyższej w przypadku kosztów poniesionych w stosunku do działań, które zostały odwołane oraz dodatkowych kosztów spowodowanych przez wyjątkową sytuację w stosunku do działań, które zostały zrealizowane częściowo lub w pełni.

Więcej informacji – [PDF]

Informacja Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z pandemią koronawirusa.


FRSE jako Narodowa Agencja Programu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności, a także jako podmiot zarządzający innymi programami edukacyjnymi, w ramach swoich kompetencji i uprawnień, podejmuje działania mające na celu udzielenie kompleksowego wsparcia Beneficjentom i uczestnikom administrowanych przez siebie programów.

FRSE zaleca rozważenie możliwości niezwłocznego powrotu polskich uczestników projektów, biorąc pod uwagę możliwe środki transportu i krajowe regulacje dotyczące tymczasowego zamknięcia granic.
W przypadku długoterminowych mobilności wolontariuszy i studentów, decyzja o powrocie lub kontynuacji pracy lub studiów powinna zostać podjęta wspólnie z organizacją wysyłającą i goszczącą. Zalecamy podejmowanie decyzji, które w najmniejszym stopniu narażą uczestników na ryzyko zakażenia się Covid-19. Powrót do Polski i poddanie się kwarantannie może się okazać najlepszym rozwiązaniem.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją Informacji Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w związku z pandemią koronawirusa.