treść strony

Europejskie Forum Młodych Liderów 2024 za nami

W dniach 17-19 września 2024 r. w Warszawie młodzi obywatele Europy wspólnie szukali odpowiedzi na pytania o to, jak zachęcać młodych ludzi do aktywnego udziału w życiu społecznym i obywatelskim, w tym do głosowania w wyborach, oraz jak budować porozumienie i współpracę pomiędzy młodzieżą z różnych państw.

 • EFML, czyli spotkanie młodych entuzjastów!

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Wydarzenie zgromadziło ok. 200 uczestników z całej Europy

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • W Forum wzięli udział zainteresowani z krajów UE, Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Tegoroczna edycja EFML była wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Tygodniowi Młodzieży

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Dr Joanna Mucha, sekretarz stanu w MEN

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Tomasz Krześniak, zastępca dyrektora generalnego FRSE

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Bartłomiej Balcerzyk, dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Andriy Chesnokov, wiceminister młodzieży i sportu Ukrainy

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Marharyta Vorykhava, przewodnicząca RADA – Białoruskiej Narodowej Rady Młodzieży

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene, politolog i socjolog

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Praca w podgrupach...

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • ...i celebrowanie wspólnych wartości!

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

 • Żonkile przypominały o rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim

  fot. Szymon Łaszewski/FRSE

Europejskie Forum Młodych Liderów (European Forum of Young Leaders), które w tym roku odbyło się w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik (17-19 kwietnia 2024 r.), to międzynarodowe spotkanie skupiające młodych entuzjastów – pracowników, liderów, menedżerów i kreatorów polityk młodzieżowych, którzy pragną aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym.

Tegoroczna edycja była wydarzeniem towarzyszącym Europejskiemu Tygodniowi Młodzieży (12-19 kwietnia 2024 r.), który odbywał się pod hasłem „Voice your vision” i kładł szczególny nacisk na promowanie demokratycznych wartości i aktywności obywatelskiej młodzieży.

W Forum wzięli udział zainteresowani z krajów Unii Europejskiej, Partnerstwa Wschodniego oraz Bałkanów Zachodnich – w sumie ok. 200 osób. Wśród gości specjalnych znaleźli się m.in.:

 • dr Joanna Mucha, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, przewodnicząca Rady FRSE;
 • Bartłomiej Balcerzyk, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce;
 • Andriy Chesnokov, wiceminister młodzieży i sportu Ukrainy;
 • Marharyta Vorykhava, przewodnicząca RADA – Białoruskiej Narodowej Rady Młodzieży;
 • dr hab. Renata Mieńkowska-Norkiene, politolog i socjolog.

Podczas wydarzenia odbyły się sesje plenarne i warsztatowe obejmujące takie tematy, jak budowanie demokratycznych postaw wśród młodzieży, promowanie wartości europejskich, możliwości nawiązywania współpracy międzynarodowej w ramach programu Erasmus+, rola głosowania w procesach demokratycznych, wspieranie zdrowia psychicznego czy wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji w działalności młodych w internecie.

Uczestnicy Forum wielokrotnie podkreślali, że od aktywności oraz decyzji podejmowanych dziś przez młode osoby zależy nasza przyszłość. Dlatego tak ważne jest kształtowanie postaw obywatelskich wśród młodych, a także zachęcanie ich do podejmowania konkretnych działań na rzecz lokalnej społeczności.

Zdaniem ministry to właśnie różnorodne inicjatywy podejmowane przez młodych odgrywają bardzo istotną rolę w procesie budowania zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego.

Organizatorami wydarzenia były SALTO Eastern Europe and Caucasus oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, działające w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.