treść strony

KPO BCU: do 31 stycznia wyniki naboru uzupełniającego

Uprzejmie informujemy, że wyniki konkursu KPO BCU – nabór uzupełniający, z terminem składania wniosków do 25 września 2023 r., ogłoszone zostaną do 31 stycznia br.

  • fot. Shutterstock/FRSE

Po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej frse.org.pl/kpo-bcu zostanie opublikowana lista rankingowa wniosków o objęcie wsparciem, które zostały złożone podczas konkursu.