treść strony

Mariya Gabriel, komisarz UE otworzy IV Kongres Edukacji

IV Kongres Edukacji otworzy Mariya Gabriel – komisarz Unii Europejskiej do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

  • fot. Georges Boulougouris/Komisja Europejska

Mariya Gabriel to bułgarska filolog i politolog, posłanka do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji, a od 2017 roku członkini Komisji Europejskiej, od 2019 roku komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży. Doktorat z dziedziny politologii obroniła na Université de Bordeaux.
W Komisji kieruje pracami nad europejskim obszarem edukacji, a dokładniej promowaniem doskonałości i tworzeniem sieci między europejskimi uniwersytetami oraz wdrażaniem europejskiej inicjatywy uniwersyteckiej. Dąży do wzmocnienia współpracy międzynarodowej w obszarach edukacji, badań, innowacji i kultury. W jej kompetencjach leży nadzór nad realizacją programu Horyzont Europa. Nadzoruje również aktualizację planu działań w zakresie edukacji cyfrowej, a także propaguje podnoszenie świadomości na temat dezinformacji.
Komisarz Gabriel trzyma pieczę również nad zapewnieniem pełnej realizacji Nowej Europejskiej Agendy Kultury, promowaniem przemysłu kreatywnego i programu Kreatywna Europa. Ponadto popularyzuje sport w kontekście integracji oraz dobrego samopoczucia Europejczyków.