Złóż wniosek – chętnie Cię wesprzemy!

treść strony
 • Erasmus+

 • Edukacja dorosłych
  Akcja 1. Mobilność edukacyjna

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Edukacja przez całe życie

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  O dofinansowanie mogą się ubiegać instytucje działające w obszarze formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych o charakterze niezawodowym: organizacje pozarządowe, uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety ludowe i otwarte, instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej, szkoły ogólnokształcące dla dorosłych, urzędy pracy, władze lokalne.

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Realizacja projektu jest szansą na rozwój instytucji zajmujących się organizacją edukacji osób dorosłych, na poprawę kompetencji kadry i dorosłych osób uczących się. Dzięki mobilnościom zagranicznym kadra ma szansę poznać i wdrożyć nowe metody uczenia osób dorosłych, a dorosłe uczące się osoby mogą rozwijać swoje kluczowe kompetencje.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Wyjazdy kadry i dorosłych słuchaczy na mobilności zagraniczne do instytucji i placówek z krajów programu. Możliwe typy projektów:

  • Krótkoterminowe projekty mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych,
  • Akredytowane projekty mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych (tylko dla organizacji, które uzyskają akredytację w sektorze).
 • Czas trwania wyjazdu

  W zależności od typu mobilności

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Organizacje działające w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych mogą wysyłać na mobilności zagraniczne dorosłe osoby uczące się i swoją kadrę.  Do wyjazdów uprawnione są osoby dorosłe uczące się (słuchacze) uczestniczące w programach i działaniach edukacyjnych o charakterze niezawodowym w organizacji wysyłającej. Zgodnie z celami akcji należy dążyć do znaczącego zaangażowania w mobilności dorosłych osób uczących się z mniejszymi szansami, a treści edukacyjne dla tych osób powinny dotyczyć rozwoju kompetencji kluczowych, w tym umiejętności podstawowych i innych życiowych umiejętności.

 • Strategia

  Celem projektu jest rozwój instytucji zajmujących się organizacją edukacji osób dorosłych, poprawa kompetencji kadry i słuchaczy oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej w tym obszarze, a w konsekwencji podniesienie jakości usług edukacyjnych.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  W ramach projektu może być przyznane dofinansowanie na: wsparcie organizacyjne, wsparcie indywidualne (utrzymanie uczestników), wsparcie językowe, podróż, opłaty kursowe, wsparcie włączenia dla organizacji i dla uczestników (w przypadku udziału osób z mniejszymi szansami), koszty nadzwyczajne.

 • Czas trwania
  całego projektu

  • Krótkoterminowe projekty: od 6 do 18 miesięcy.
  • Akredytowane projekty: 15 miesięcy (możliwość przedłużenia do 24 miesięcy).