Złóż wniosek – chętnie Cię wesprzemy!

treść strony
 • Erasmus+

 • Edukacja dorosłych Akcja 1. Mobilność edukacyjna

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Edukacja przez całe życie

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wniosek składa organizacja działająca w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych lub konsorcjum minimum trzech organizacji z tego samego kraju. Z dofinansowania mogą korzystać np. fundacje, stowarzyszenia, szkoły ogólnokształcące dla dorosłych, uniwersytety trzeciego wieku, uniwersytety ludowe, instytucje kultury, ośrodki pomocy społecznej i inne instytucje publiczne, zakłady penitencjarne, prywatne firmy szkoleniowe

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Dzięki współpracy międzynarodowej w zakresie niezawodowej edukacji dorosłych organizacje mogą wymieniać się doświadczeniami, rozwijać ofertę edukacyjną dla osób dorosłych, poprawiać kompetencje swojej kadry i pracować nad nowymi rozwiązaniami

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Wyjazdy i pobyt w zagranicznych instytucjach uczestniczących w projekcie, realizowany przez osoby z polskich instytucji edukacji dorosłych. Możłiwe typy projektów:

  • Krótkoterminowe projekty mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych
  • Akredytowane projekty mobilności dorosłych osób uczących się i kadry edukacji dorosłych
 • Czas trwania wyjazdu

  W zależności od wybranej opcji

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Jesteś przedstawicielem organizacji i instytucji prowadzących działania na rzecz rozwoju osób dorosłych w obszarze niezawodowym, zajmujących się edukacją formalną, pozaformalną i nieformalną.

  Organizacje mogą wysyłać na mobilności dorosłe osoby uczące się oraz kadrę edukacji dorosłych. Mogą to być tylko dorosłe osoby uczące się z mniejszymi szansami, wymagające wsparcia edukacyjnego (szczegóły na stronie programu), które są zapisane na zajęcia edukacyjne w organizacji wysyłającej.

 • Strategia

  Celem projektu jest poprawa kompetencji kadry potrzebnych do wspierania uczenia się osób dorosłych (dorosłych słuchaczy) i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze, dzięki czemu organizacja ma podnieść jakość swoich usług edukacyjnych

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Program E+ zapewnia pokrycie kosztów podróży, wsparcie indywidualne dla uczestników (tzw. kieszonkowe), wsparcie organizacyjne dla instytucji wnioskującej (w tym możliwość wypłacenia wynagrodzenia dla koordynatora projektu)

 • Czas trwania
  całego projektu

  • od 6 do 18 miesięcy (Krótkoterminowe projekty)
  • 15 miesięcy (możliwość przedłużenia do 24) (Akredytowane projekty)