Złóż wniosek – chętnie Cię wesprzemy!

treść strony
 • Erasmus+

 • Szkolnictwo wyższe
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Erasmus Mundus Design Measures

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wniosek może złożyć każda instytucja szkolnictwa wyższego z siedzibą w państwie członkowskim UE lub w państwie trzecim stowarzyszonym z programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z programem.
  Organizacje z Białorusi nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.
  Wniosek składany jest do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury za pośrednictwem Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  • Przygotowanie wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus i gotowość do ich uruchomienia.
  • Poprawa potencjału dydaktycznego i organizacyjnego uczelni, otwartość na szerszą współpracę z podmiotami zagranicznymi i krajowymi oraz na innowacje dydaktyczne.
  • Poprawa stopnia umiędzynarodowienia i konkurencyjności uczelni.
 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Wsparcie przygotowania wysokiej jakości programu studiów na poziomie magisterskim, co pozwoli na przygotowanie uczelni do realizacji wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.

 • Czas trwania wyjazdu

  15 miesięcy

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Każda instytucja szkolnictwa wyższego z siedzibą w państwie członkowskim UE, w państwie trzecim stowarzyszonym z programem lub w państwie trzecim niestowarzyszonym z programem.
  Uczelnie z państw członkowskich UE lub państw stowarzyszonych z programem biorące udział w projekcie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).
  Organizacje z Białorusi nie kwalifikują się do udziału w tej akcji.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Ryczałt w wysokości 55.000 EUR

 • Czas trwania
  całego projektu

  15 miesięcy

Nabór 2024 zakończony

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna