Złóż wniosek – chętnie Cię wesprzemy!

treść strony
 • Erasmus+

 • Szkolnictwo wyższe Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Erasmus Mundus Joint Masters

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  EMJM realizują wspólnie co najmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego z trzech różnych krajów, z których co najmniej dwa muszą być krajami programu. W realizację programu kształcenia mogą być włączone dodatkowe instytucje, jako partnerzy pełnoprawni lub stowarzyszeni. Wnioskodawcą może być każda instytucja szkolnictwa wyższego działająca w systemie szkolnictwa wyższego kraju programu lub kraju partnerskiego. Wniosek składany jest do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury za pośrednictwem Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  • Wzmocnienie międzynarodowego wymiaru kształcenia w Twojej instytucji poprzez współpracę międzyinstytucjonalną oraz oferowanie wysokiej jakości studiów przyciągających studentów z całego świata.
  • Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, wprowadzanie nowoczesnych metod kształcenia, poprawa dostępu do wysokiej jakości kształcenia oferowanego przez uczelnie zlokalizowane w różnych krajach, wprowadzenie obowiązkowej mobilności wbudowanej w ścieżkę kształcenia.
  • Odpowiadanie na potrzeby społeczne i potrzeby rynku pracy.
 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Konsorcjum ubiega się o dofinansowanie projektu na okres sześciu lat akademickich, co pozwoli na sfinansowanie co najmniej czterech edycji programu magisterskiego.

  Program kształcenia opracowany przy współudziale polskiej uczelni powinien zakładać osiągnięcie 90 lub 120 punktów ECTS (zasady programu zakładają także studia roczne (60 punktów ECTS), co nie jest przewidziane w polskim prawie o szkolnictwie wyższym.

   

 • Czas trwania wyjazdu

  Obowiązkową mobilność fizyczna wszystkich przyjętych studentów tj. spędzenie co najmniej dwóch semestrów w dwóch różnych krajach, z których co najmniej jeden musi być krajem programu.

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Co najmniej trzy instytucje szkolnictwa wyższego będące partnerami pełnoprawnymi z trzech różnych krajów, z których co najmniej dwa muszą być krajami programu. Uczelnie z krajów programu biorące udział w projekcie muszą posiadać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Dofinansowanie stanowi sumę wszystkich kosztów jednostkowych obejmujące:

  • Kwotę ryczałtową stanowiącą dofinansowanie kosztów przygotowania i realizacji studiów;
  • Stypendia dla studentów,
  • Dodatkowe dofinansowanie na pokrycie specjalnych potrzeb studentów z niepełnosprawnościami.
 • Czas trwania
  całego projektu

  6 lat akademickich

Termin składania wniosków upłynął:

17 czerwca 2021, godz. 17.00

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna