Złóż wniosek – chętnie Cię wesprzemy!

treść strony
 • Erasmus+

 • Sport
  Akcja 1. Mobilność edukacyjna osób

wróc do poprzedniej strony

Wtorek, 1 PAŹ 2024

Mobilności kadry sportowej

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  O dofinansowanie na realizację projektów mobilności kadry sportowej mogą ubiegać się publiczne i prywatne organizacje i instytucje działające w obszarze i na rzecz sportu powszechnego. Projekty nie mogą być nastawione na generowanie zysku.

  Wnioski w Akcji 1 składa się w języku polskim poprzez portal WebGate do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce (FRSE).

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Realizacja projektów mobilnościowych w ramach Akcji 1 w dziedzinie sportu umożliwi:

  • Zdobycie nowych umiejętności i wiedzy przez kadrę sportową, w tym wiedzy dotyczącej dobrego zarządzania, odpowiedzialności środowiskowej, integracyjnej roli sportu, włączania poprzez sport oraz wartości wynikających z międzynarodowej współpracy.
  • Poprawienie możliwości operacyjnych organizacji i instytucji działających na poziomie lokalnym w sporcie amatorskim, powszechnym, co przełoży się na zwiększenie uczestnictwa w sporcie i aktywności fizycznej, szczególnie młodego pokolenia, z wykorzystaniem metod tradycyjnych oraz digitalizacji w sporcie.
  • Zwrócenie uwagi na prozdrowotne właściwości sportu i aktywności fizycznej oraz na profilaktykę i edukację w sporcie i poprzez sport: promocja zdrowego stylu życia.
  • Promocja wartości europejskich poprzez sport, w tym aktywnego obywatelstwa.
  • Utworzenie europejskiej sieci kadry sportowej.
  • Osiągnięcie celów planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2021-2024.
 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Rodzaje mobilności kadry w programie Erasmus+ Sport:

  1. Obserwacja pracy – job shadowing (od 2 do14 dni, z wyłączeniem czasu podróży).
  2. Wyjazdy w celach szkoleniowych lub trenerskich (od 15 do 60 dni, z wyłączeniem czasu podróży).

  Dodatkowym działaniem związanym z mobilnością są wizyty przygotowawcze, które mogą być realizowane w kraju organizacji goszczącej przed rozpoczęciem docelowych aktywności w ramach kategorii pierwszej lub drugiej.

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Projekt może obejmować jedną lub więcej mobilności, w jednym lub więcej krajów oraz wizytę przygotowawczą. Liczba mobilności, które mogą się odbyć w ramach projektu, jest ograniczona do 10 (do tej liczby nie wlicza się wizyta przygotowawcza). Oprócz mobilności w ramach projektu można również zaplanować współpracę wirtualną, która może stanowić ważną merytorycznie część projektu. Wizyta przygotowawcza może poprzedzać obie kategorie mobilności, musi jednak być uzasadniona i służyć poprawie jakości działań projektowych.

  Maksymalna liczba uczestników wszystkich działań w ramach projektu to 10 osób. Uprawnionymi uczestnikami są trenerzy i inny personel sportowy oraz wolontariusze (niebędący trenerami), mieszkający w kraju organizacji wysyłającej. Pracę w lub na rzecz organizacji wysyłającej należy móc udokumentować (umowa o pracę, umowa o wolontariacie, opis zadań i in.).

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Budżet w projektach mobilności kadry sportowej obejmuje koszty:

  • wsparcia organizacyjnego;
  • transportu;
  • indywidualne uczestnika;
  • uczestnictwa osób z mniejszymi szansami;
  • wizyty przygotowawczej (w uzasadnionych przypadkach);
  • wsparcia językowego;
  • specjalne (niezbędne szczepienia, certyfikaty medyczne, koszty wizowe itp.).

Termin składania wniosków (runda II):

1 października 2024 r., godz. 12:00

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna sektora