treść strony
 • Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Organizuj międzynarodowe wydarzenia!

Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Instytucje z Polski lub Ukrainy, których działalność skierowana jest do młodzieży. Mogą to być organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne oraz samorządy terytorialne. Wnioskodawcami nie mogą być podmioty komercyjne

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  • Odkrywanie wspólnej przeszłości i dziedzictwa kulturowego
  • Nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym
  • Wzmacnianie współpracy i wymiana doświadczeń w zakresie edukacji technicznej i branżowej
  • Wspieranie aktywnych postaw obywatelskich wśród młodzieży, w tym promocja przedsiębiorczości i wolontariatu
  • Wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i zrozumienia wśród młodych osób
  • Wzmacnianie inicjatyw młodzieży z terenów wiejskich i małych miast
 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Trzy główne typy działań:

  • Wymiana młodzieżowa: Polska albo Ukraina (projekt może być realizowany na terenie jednego z państw)
  • Spotkania młodzieżowe: Polska, Ukraina (organizacja wybranego wydarzenia: festiwal, konferencja, warsztaty, koncert itp.)
  • Projekt informacyjno-promocyjny: Polska, Ukraina (format, którego celem jest stworzenie produktu informacyjno-promocyjnego na temat współpracy Polski i Ukrainy - projekt może być realizowany na terenie obu państw)
 • Czas trwania wyjazdu

  Zależy od typu działań, min. 5 dni

Wymagania i formalności:

 • Wkład własny

  Nie jest wymagany
 • Warunek uczestnictwa

  Młodzież i osoby pracujące z młodzieżą (uczestnicy projektów oraz ich opiekunowie)

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Program zapewnia m.in. pokrycie kosztów podróży, kosztów wyżywienia i zakwaterowania, kosztów działań, kosztów przygotowania projektu dla instytucji prowadzących. Instytucje otrzymują dofinansowanie do 100% kosztów projektu, jednak suma musi zawierać się pomiędzy 1500-15000 Euro na projekt (w tym koszty wizyty przygotowawczej)

 • Czas trwania
  całego projektu

  Projekty trwają od 01.05.2020 do 31.10.2020