treść strony
 • Erasmus+

 • Kształcenie i szkolenia zawodowe
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

wróc do poprzedniej strony

Wtorek, 1 PAŹ 2024

Rozwój instytucji kształcenia zawodowego

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wniosek składają instytucje działające w obszarze edukacji zawodowej lub takie, których działania pomogą wypracować nowe podejście do edukacji zawodowej – współpraca instytucji reprezentujących sektory kształcenia i szkoleń zawodowych, szkolnictwa wyższego, edukacji dorosłych, młodzieży i edukacji szkolnej jest rekomendowana.

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Poprawa jakości działań edukacyjnych w zakresie kształcenia i szkoleń zawodowych oraz ich lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wymagań pracodawców. Dostępne są dwa rodzaje działań:

  • Partnerstwa współpracy (nabór 2024 zakończony);
  • Partnerstwa na małą skalę (nabór w rundzie II do 1 października 2024 r., godz. 12:00).
 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Współpracującymi partnerami mogą być:

  • szkoły i placówki kształcenia zawodowego oraz inne instytucje działające w obszarze kształcenia zawodowego i szkolenia kadry;
  • przedsiębiorstwa;
  • szkoły zawodowe;
  • stowarzyszenia branżowe;
  • instytuty badawcze;
  • uczelnie wyższe;
  • władze lokalne;
  • ośrodki badawcze;
  • izby rzemieślnicze i gospodarcze;
  • partnerzy społeczni.

  Partnerstwo musi się składać z:

  • min. 3 instytucji (Partnerstwa współpracy);
  • min. 2 instytucji (Partnerstwa na małą skalę).

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Z projektu korzystają nauczyciele zawodu, uczniowie, trenerzy, pracownicy – różne grupy zawodowe, w tym przedsiębiorcy.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Możliwe dofinansowanie projektu:

  • 120 000 lub 250 000 lub 400 000 euro (Partnerstwa współpracy; nabór 2024 zakończony);
  • 30 000 albo 60 000 euro (Partnerstwa na małą skalę; nabór w rundzie II do 1 października 2024 r., godz. 12:00).

  Stawki rozliczane są ryczałtowo.

 • Czas trwania
  całego projektu

  • od 12 do 36 miesięcy (Partnerstwa współpracy);
  • od 6 do 24 miesięcy (Partnerstwa na małą skalę).

Termin składania wniosków – Partnerstwa na małą skalę:

1 października 2024 r., godz. 12:00

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna sektora