treść strony
 • Erasmus+

 • Szkolnictwo wyższe Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wniosek może złożyć każdy podmiot prawnie ustanowiony w kraju programu, planujący być pełnoprawnym partnerem projektu. Organizacja składa wniosek w imieniu wszystkich podmiotów zaangażowanych w dany projekt. Wniosek składany jest do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury za pośrednictwem Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Instytucje szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego lepiej przygotowane wypracowywania i wdrażania innowacji, bardziej sprzyjające włączeniu społecznemu oraz rozwojowi gospodarczemu.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Konsorcjum obejmuje podmioty z co najmniej czterech krajów programu, oraz co najmniej ośmiu partnerów pełnoprawnych.

 • Czas trwania wyjazdu

  Nie dotyczy

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw muszą obejmować co najmniej cztery kraje programu, w tym co najmniej ośmiu partnerów pełnoprawnych. W skład partnerstwa wchodzą co najmniej trzy podmioty rynku pracy (przedsiębiorstwa lub spółki lub pośredniczące organizacje reprezentujące takie jak izby, związki zawodowe lub stowarzyszenia branżowe) oraz co najmniej trzy podmioty organizujące kształcenie i szkolenia (VET lub instytucje szkolnictwa wyższego) w roli partnerów pełnoprawnych. W każdym projekcie w roli partnera pełnoprawnego powinna występować co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego i jeden organizator kształcenia i szkolenia zawodowego.

 • Strategia

  Uczelnie oraz instytucje działające na rzecz szkolnictwa wyższego mogą realizować projekty prowadzące do systemowych rozwiązań w europejskim szkolnictwie wyższym, mających potencjał do wdrożenia w krajach nie objętych projektem. Projekty te będą skoncentrowane na obszarach tematycznych mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności, rozwoju gospodarczego i społecznego UE.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Dofinansowanie stanowi ryczałt do 80% szacowanego budżetu projektu:

  1.000.000 EUR - projekty dwuletnie

  1.500.000 EUR -projekty trzyletnie

 • Czas trwania
  całego projektu

  2 lub 3 lata

Termin składania wniosków upłynął:

7 września 2021, godz. 17.00

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna