treść strony
 • Erasmus+

 • Szkolnictwo wyższe Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Sojusze na rzecz współpracy sektorowej

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wniosek może złożyć każdy podmiot prawnie ustanowiony w kraju programu, planujący być pełnoprawnym partnerem projektu. Organizacja składa wniosek w imieniu wszystkich podmiotów zaangażowanych w dany projekt. Wniosek składany jest do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury za pośrednictwem Funding & Tender Opportunities Portal (F&TP).

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Transnarodowe treści kształcenia i szkoleń, jak również metodyki szkoleń i nauczania w celu ich szybkiego wdrożenia na szczeblu regionalnym i lokalnym oraz na potrzeby nowo powstających zawodów. Programy i narzędzia będące odpowiedzią na niedobór kwalifikacji na rynku pracy, który hamuje wzrost, innowacyjność i konkurencyjność określonych sektorów lub obszarów, ukierunkowane zarówno na krótkoterminowe interwencje, jak i na długoterminowe strategie.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Konsorcjum obejmuje co najmniej osiem krajów programu, w tym co najmniej dwunastu partnerów pełnoprawnych.

 • Czas trwania wyjazdu

  Nie dotyczy

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Sojusze na rzecz współpracy sektorowej w celu poprawy umiejętności, obejmują co najmniej 8 krajów programu i co najmniej 12 partnerów pełnoprawnych i mają na celu wypracowanie nowych rozwiązań strategicznych i wzmocnienie współpracy na rzecz danej branży. Wybrano 14 branż o istotnym znaczeniu dla konkurencyjności europejskiego rynku pracy.  

  Partnerstwo obejmuje co najmniej pięć podmiotów rynku pracy (przedsiębiorstwa lub spółki lub pośredniczące, organizacje reprezentujące, takie jak izby, związki zawodowe lub stowarzyszenia branżowe) oraz z co najmniej pięć podmiotów organizujących kształcenie i szkolenie (VET lub instytucje szkolnictwa wyższego) w roli partnerów pełnoprawnych. W każdym wniosku w roli partnera pełnoprawnego powinna występować co najmniej jedna instytucja szkolnictwa wyższego i jeden organizator kształcenia i szkolenia zawodowego.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Dofinansowanie stanowi ryczałt do 80% szacowanego budżetu projektu:

  4.000.000 EUR

 • Czas trwania
  całego projektu

  4 lata

Termin składania wniosków upłynął:

7 września 2021, godz. 17.00

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna