Złóż wniosek – chętnie Cię wesprzemy!

treść strony
 • Erasmus+

 • Szkolnictwo wyższe
  Akcja 1. Mobilność edukacyjna

wróc do poprzedniej strony

Środa, 23 LUT 2022

Studiuj w Europie!

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wniosek składa macierzysta szkoła wyższa studenta.

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Przeprowadzisz część swoich studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej lub wyjedziesz na praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Wyjeżdżasz do zagranicznej szkoły wyższej (studia lub praktyka) lub do zagranicznego przedsiębiorstwa (praktyka). Warunkiem wyjazdu do szkoły wyższej jest podpisanie przez obie szkoły umowy o współpracy.

  Środki finansowe umożliwiające studentom udział w wymianach, praktykach i stażach absolwenckich przyznawane są w ramach jednego grantu uczelniom posiadającym Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). Uczelnie samodzielnie ustalają zasady rekrutacji i wykorzystanie środków na poszczególne rodzaje mobilności – zarówno studentów i absolwentów, jak i kadry dydaktycznej.

 • Czas trwania wyjazdu

  W zależności od działania: od 5 dni do 12 miesięcy

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  O wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ można ubiegać się tylko na swojej macierzystej uczelni, dotyczy to także rekrutacji na staże absolwenckie (ostatni rok studiów).

  Terminy naboru dla studentów na wymiany, praktyki i staże absolwenckie określają autonomicznie uczelnie.

  Osoby z mniejszymi szansami (w tym osoby z niepełnosprawnościami) mogą się starać o dodatkowe środki finansowe na realizację swoich mobilności, może to również dotyczyć pokrycia kosztów osoby towarzyszącej (np. przewodnika osoby niewidomej).

 • Strategia

  Mobilności zagraniczne studentów i absolwentów dzielą się na:

  • długoterminowe wyjazdy studentów na studia (od 2 do 12 miesięcy);

  • długoterminowe wyjazdy studentów na praktyki (od 2 do 12 miesięcy);

  • długoterminowe wyjazdy absolwentów na staże absolwenckie (od 2 do 12 miesięcy);

  • Mieszane Kursy Intensywne – Blended Intensive Programmes (trzy uczelnie z trzech krajów, maksymalnie 20 studentów, od 5 do 30 dni).

  Studentom na każdym stopniu studiów przysługuje kapitał mobilności wynoszący łącznie 12 miesięcy dla każdego typu mobilności (lub 24 miesiące w przypadku studiów jednolitych magisterskich, np. medycznych).

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Studenci i absolwenci otrzymują stypendium, którego wysokość zależy od grupy, do której należy kraj docelowy.

  Zasady naliczania stypendiów są inne dla wyjazdów długoterminowych (stawka miesięczna) i krótkoterminowych (stawka dzienna). Stawki dzienne dla wyjazdów krótkoterminowych różnią się w zależności od długości wyjazdu (od 5 do 14 dni oraz od 15 do 30 dni).

  Studenci i absolwenci udający się do krajów partnerskich otrzymują również zwrot kosztów podróży, który zależy od dystansu.

  W przypadku wybrania ekologicznego, „zielonego” środka transportu (Green Travel) mogą liczyć na dodatek, który także zależy od odległości. Dodatek Green Travel przysługuje także studentom i absolwentom realizującym swoją ekologiczną podróż do docelowego kraju programu (50 euro, niezależnie od wybranego państwa i odległości).