Złóż wniosek – chętnie Cię wesprzemy!

treść strony
 • Erasmus+

 • Szkolnictwo wyższe
  Akcja 1. Mobilność edukacyjna

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Studiuj w Europie!

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wnioski mogą składać uczelnie, które posiadają Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Doświadczenie w realizacji części studiów w zagranicznej uczelni lub podczas praktyk w zagranicznym przedsiębiorstwie.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Uczelnie ustalają zasady rekrutacji, kwalifikacji i dofinansowania poszczególnych rodzajów mobilności.

 • Czas trwania wyjazdu

  W zależności od działania: od 5 dni do 12 miesięcy

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  O wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ można ubiegać się tylko na swojej macierzystej uczelni, dotyczy to także rekrutacji na staże absolwenckie (ostatni rok studiów).

  Terminy naboru dla studentów na wymiany, praktyki i staże absolwenckie określają autonomicznie uczelnie.

 • Strategia

  Mobilności zagraniczne studentów i absolwentów dzielą się na:

  • długoterminowe wyjazdy studentów na studia (od 2 do 12 miesięcy);

  • długoterminowe wyjazdy studentów na praktyki (od 2 do 12 miesięcy);

  • długoterminowe wyjazdy absolwentów na staże absolwenckie (od 2 do 12 miesięcy);

  • Mieszane Kursy Intensywne – Blended Intensive Programmes (trzy uczelnie z trzech krajów, maksymalnie 20 studentów, od 5 do 30 dni).

  Studentom na każdym stopniu studiów przysługuje kapitał mobilności wynoszący łącznie 12 miesięcy dla każdego typu mobilności (lub 24 miesiące w przypadku studiów jednolitych magisterskich, np. medycznych).

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Studenci i absolwenci otrzymują stypendium. Jego wysokość może być różna w zależności od kraju wyjazdu i długości trwania mobilności.

  Zasady naliczania stypendium są inne dla wyjazdów długoterminowych (stawka miesięczna) i krótkoterminowych (stawka dzienna).

  Osoby z mniejszymi szansami - z niepełnosprawnościami, pobierające stypendium socjalne, a także defaworyzowane i/lub wykluczone, mogą starać się ubiegać o dodatkowe środki finansowe na realizację swoich mobilności, może to również dotyczyć pokrycia kosztów osoby towarzyszącej (np. przewodnika osoby niewidomej)