Złóż wniosek – chętnie Cię wesprzemy!

treść strony
 • Program Edukacja

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Wizyty studyjne dla kadry

Program Edukacja

Cel i forma:

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Komponent I oferuje zagraniczne wizyty studyjne w celu podniesienia kompetencji kadry. Można także zorganizować krótkie szkolenia prowadzone w Polsce.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Wizyty studyjne – krótkie wizyty do państw darczyńców mające na celu rozwój zawodowy pracowników z sektora edukacji formalnej lub pozaformalnej z wyłączeniem edukacji przedszkolnej, w formie wymiany doświadczeń bądź wizyt typu job shadowing.

  Intensywne szkolenia – szkolenia prowadzone przez trenerów/ekspertów z państw darczyńców organizowane w Polsce dla polskiej kadry pracującej w sektorze edukacji.

 • Czas trwania wyjazdu

  Od 3 do 7 dni roboczych plus 2 dni na podróż (wizyty studyjne)
  Od 2 do 5 dni (intensywne szkolenia)

Wymagania i formalności:

 • Wkład własny

  Nie jest wymagany
 • Warunek uczestnictwa

  • Polskie podmioty prawa, prowadzące od co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku działalność w sektorze edukacji formalnej lub pozaformalnej z wyłączeniem edukacji przedszkolnej.
  • Podmioty prawa, których siedziba znajduje się na terenie państw darczyńców, Polski. W uzasadnionych przypadkach mogą zostać zaproszeni partnerzy z innych państw beneficjentów, np. projekty współpracy instytucjonalnej w celu transferu innowacyjnych wyników.
  • Instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w Szwajcarii, ze specjalnym porozumieniem o współpracy z Liechtensteinem.
  • Szwajcarskie uniwersytety w odniesieniu do studentów i pracowników narodowości Liechtensteinu.
 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Dofinansowanie projektów pokrywa do 100% całkowitego, kwalifikowalnego kosztu projektu. W przypadku projektów, w których beneficjentem jest NGO, wysokość dofinansowania może pokryć do 90% całkowitego projektu.

  Dofinansowanie przyznawane jest w EUR.

 • Czas trwania
  całego projektu

  • Wizyty studyjne: długość projektu do 6 miesięcy.
  • Intensywne szkolenia: długość projektu do 6 miesięcy.