Złóż wniosek – chętnie Cię wesprzemy!

treść strony
 • Erasmus+

 • Szkolnictwo wyższe
  Akcja 1. Mobilność edukacyjna

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Wyjedź prowadzić zajęcia!

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wnioski mogą składać uczelnie, które posiadają Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE).

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Możliwość rozwijania/doskonalenia umiejętności i kompetencji potrzebnych w pracy oraz wymiany doświadczeń.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Nauczyciele akademiccy wyjeżdżają do szkół wyższych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

  Specjaliści z zagranicznych instytucji mogą – na zaproszenie polskiej uczelni – prowadzić zajęcia dla studentów.

  Uczelnie ustalają zasady rekrutacji, kwalifikacji i dofinansowania poszczególnych rodzajów mobilności.

  Pracownicy mogą brać udział w szkoleniach, seminariach, warsztatach z elementami szkolenia.

   

 • Czas trwania wyjazdu

  Od 2 dni do 2 miesięcy

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Pracownicy polskich szkół wyższych odwiedzający zagraniczne instytucje np. organizacje i instytucje edukacyjne, w tym uniwersytety i uczelnie.

  O wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ mogą się ubiegać pracownicy na uczelni, na której pracują.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Pracownicy otrzymują dofinansowanie na wyjazd. Jego wysokość może być różna w zależności od kraju wyjazdu i długości trwania mobilności.