Złóż wniosek – chętnie Cię wesprzemy!

treść strony
 • Erasmus+

 • Szkolnictwo wyższe
  Akcja 1. Mobilność edukacyjna

wróc do poprzedniej strony

Środa, 23 LUT 2022

Wyjedź prowadzić zajęcia!

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wniosek składa macierzysta szkoła wyższa nauczyciela akademickiego. Wniosek może być złożony tylko przez uczelnię posiadającą Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE), ważną do 2027 r. Jedna uczelnia składa jeden wniosek, dla całej instytucji.

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Pracownicy różnych jednostek uczelni wyjeżdżają w celu doskonalenia umiejętności i kompetencji potrzebnych w pracy, w tym kompetencji pedagogicznych, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia itp.).

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Nauczyciele akademiccy wyjeżdżają do szkół wyższych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych.

  Specjaliści z zagranicznych instytucji mogą – na zaproszenie polskiej uczelni – prowadzić zajęcia dla studentów.

   

 • Czas trwania wyjazdu

  Od 2 dni do 2 miesięcy

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Pracownicy polskich szkół wyższych odwiedzający zagraniczne instytucje np. organizacje i instytucje edukacyjne, w tym uniwersytety i uczelnie.

  O wyjazd za granicę w ramach programu Erasmus+ można ubiegać się tylko na swojej macierzystej uczelni. Uczelnie otrzymują fundusze na wyjazdy pracowników i samodzielnie prowadzą rekrutację i ocenę kandydatów. Osoby z niepełnosprawnościami, a także osoby defaworyzowane i/lub wykluczone mogą się starać o dodatkowe środki finansowe na realizację swoich mobilności.

  Z racji trwania niektórych umów partnerskich z Wielką Brytanią realizowanych w ramach poprzedniej perspektywy finansowej programu Erasmus+ (najdłużej do 2023 r.) część mobilności odbywać się będzie od strony formalnej jako działania realizowane z krajem programu, natomiast we współpracy rozpoczętej w ramach nowej perspektywy finansowej programu Erasmus+ 2021–2027 Wielka Brytania jest traktowana jako kraj partnerski.

  Wykaz krajów partnerskich znajduje się w Przewodniku po programie Erasmus+.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Program E+ zapewnia pokrycie kosztów podróży, wsparcie indywidualne dla uczestników (tzw. kieszonkowe), wsparcie organizacyjne dla instytucji wnioskującej (w tym możliwość wypłacenia wynagrodzenia dla koordynatora projektu).