treść strony
 • Erasmus+

 • Kształcenie i szkolenia zawodowe
  Akcja 1. Mobilność edukacyjna

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Zagraniczne wyjazdy doskonalenia kadry

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wniosek składa instytucja z kraju uczestniczącego w programie Erasmus+, zajmująca się kształceniem i szkoleniem zawodowym.

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Poznanie za granicą nowych metod uczenia zawodu i rozwijanie trwałej współpracy pomiędzy instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym mogą:

  • brać udział w praktykach zawodowych w przedsiębiorstwach, instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego;
  • uczestniczyć w praktykach typu job shadowing lub innego rodzaju szkoleniach praktycznych w placówkach kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • prowadzić kursy i szkolenia w zagranicznych instytucjach partnerskich, w tym w instytucji wnioskującej oraz w instytucjach należących do krajowego konsorcjum.

  Przewidziane działania:

  • Job shadowing – obserwacja pracy (2-60 dni);
  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych lub szkoleniowych (2-365 dni);
  • Kursy i szkolenia (2-30 dni).

  Mobilność fizyczna może być łączona z działaniami wirtualnymi.

 • Czas trwania wyjazdu

  Od 2 dni do 1 roku

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Z projektu może korzystać kadra instytucji wstępnego oraz ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (m.in. nauczyciele, osoby prowadzącego szkolenia, mentorzy i inni pracownicy kształcenia i szkolenia zawodowego).

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Program E+ zapewnia pokrycie kosztów podróży, wsparcie indywidualne dla uczestników (tzw. kieszonkowe), wsparcie organizacyjne dla instytucji wnioskującej (w tym możliwość wypłacenia wynagrodzenia dla koordynatora projektu).