treść strony
 • Europejski Korpus Solidarności

wróc do poprzedniej strony

Wtorek, 1 PAŹ 2024

Zostań wolontariuszem – bądź solidarny!

Europejski Korpus Solidarności

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Zarejestruj się w Europejskim Korpusie Solidarności, Twoje dane będą przechowywane w systemie, a organizacje będą mogły wyszukiwać w bazie danych odpowiednich kandydatów. Organizacje będą następnie proponować wybranym przez siebie kandydatom uczestnictwo w realizowanych przez nie projektach.

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Zdobywasz nowe doświadczenie i kompetencje  -> rozwijasz umiejętności językowe, społeczne i obywatelskie oraz informatyczne.

  Poznajesz nowe kultury i tradycje -> spotykasz wolontariuszy z różnych krajów, nawiązujesz znajomości i kontakty w organizacjach.

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Wolontariat indywidualny lub grupowy w ramach wyjazdu za granicę lub w Polsce – udział w projekcie pozwoli Ci uczestniczyć w codziennej pracy organizacji i działać na rzecz społeczności lokalnej.

 • Czas trwania wyjazdu

  Wolontariat indywidualny: 14 dni – 12 miesięcy
  Wolontariat grupowy: 14–59 dni

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Masz 18-30 lat (można się zarejestrować już w wieku 17 lat). Możesz brać udział w projektach ekologicznych, pomagać dzieciom w nauce, organizować kampanie społeczne, wspierać akcje na rzecz praw człowieka, promować demokrację i zaangażowanie młodych ludzi w życie społeczne.

 • Strategia

  Do EKS należą młodzi ludzie, którzy wyrazili zainteresowanie udziałem w projektach solidarnościowych, akceptują misję i zasady Europejskiego Korpusu Solidarności i zobowiązują się działać w zgodzie z nimi.

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  EKS zapewnia m.in. pokrycie kosztów podróży, finansowanie zakwaterowania, wyżywienia i transportu lokalnego, wsparcie w nauce języka oraz kieszonkowe na prywatne wydatki.

 • Czas trwania
  całego projektu

  Od 3 do 24 miesięcy

Termin składania wniosków (runda fakultatywna):

1 października 2024 r., godz. 12:00

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Europejski Korpus Solidarności