Kontakt


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa

tel. +48 22 463 10 00
e-mail: kontakt@frse.org.pl

SZCZEGÓŁOWY KONTAKT

 • Biuro Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych
  • Zespół Programów Bilateralnych wraz z Programem SALTO
  • Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Edukacja szkolna, Edukacja dorosłych
  • Zespół Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) Edukacja zawodowa, szkolnictwo wyższe
  • Zespół TCA
 • Biuro Edukacji Szkolnej i Młodzieży
  • Zespół Mobilności: Edukacja Szkolna Erasmus+
  • Zespół Partnerstw Strategicznych i Szkolnych Erasmus+
  • Zespół Młodzież Erasmus+
  • Zespół Programu eTwinning
  • Zespół Europejskiego Korpusu Solidarności

ODWIEDŹ NAS